Dotazník - Průzkum digitálních kompetencí pracovníků knihoven

 

Milé kolegyně a kolegové, chtěli bychom Vás požádat o spolupráci.

Naše pracovní skupina, která řeší téma digitálních kompetencí, vypracovala dotazník, jehož cílem je zjistit úroveň digitálních kompetencí pracovníků knihoven.

Dotazník byl inspirován Evropským rámcem digitálních kompetencí (DigComp) a byl přizpůsoben a upraven pro oblast knihoven. Výsledky průzkumu budou sloužit především jako podklad pro vytvoření cílené nabídky vzdělávání, která by přispěla ke zvyšování digitálních kompetencí pracovníků knihoven.

Téma je řešeno v rámci projektu, kterého se účastní SKIP ČR. Cílem projektu je zmapování současného stavu digitálních kompetencí pracovníků knihoven a vypracování následných doporučení v oblasti dalšího vzdělávání, informačních zdrojů a popisu nezbytných kompetencí pracovníků knihoven.

Jsme si vědomi toho, že bez Vás to nezvládneme. Budeme vám vděční, pokud nám pomůžete a dotazník vyplníte.
Vyplňování je jednoduché, dotazník je "zaklikávací" a není nutné nic vypisovat, vyplnění zabere max. 30 minut. V první části respondent hodnotí svou úroveň znalostí v různých oblastech, druhá část je zaměřena na konkrétní znalosti a vědomosti.

Pokud budete mít zájem ověřit správnost svých odpovědí ze druhé části, po skončení sběru dotazníku bude přehled správných odpovědí vystaven na stránkách SKIP.

Výsledky průzkumu budou zveřejněny tamtéž: https://www.skipcr.cz/projekty/pap.

Dotazník je anonymní.

Dotazník najdete na adrese: https://nkcr.limequery.com/251115?lang=cs

Dotazník můžete vyplňovat do 30. listopadu 2023.