Agilní kultura a leadership

Agile culture and leadership

Charakteristika/anotace akce nebo program

KAPACITA NAPLNĚNA - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO. 

Při zavádění Agilních nebo Lean procesů je prvním krokem jejich “mechanická” část v podobě zavedení ceremonií, odpovědností a nejrůznějších technik. Jejich osvojení je jen otázkou zkompetentnění. Ta těžší část spočívá v osvojení si nového myšlení. Např. převzetí zodpovědnosti.
Hledáte způsob, jak přenést spoluzodpovědnost na další lidi v organizaci? Přitahuje vás vize autonomních týmů, ale nevíte, jak změnit myšlení lidí v organizaci?
Změna začíná u lídrů. Tento kurz byl speciálně navržen tak, aby ukázal změnu mindsetu lídrů a jak ovlivnit změnu mindsetu lidí v organizaci.

When implementing Agile or Lean processes, the first step is their "mechanical" part in the form of introducing ceremonies, responsibilities and various techniques. Their acquisition is only a matter of competence. It is challenging to adopt a fresh perspective, e.g.  accepting responsibility.
Are you looking for a way to transfer co-responsibility to other members of the team? Are you drawn to the idea of autonomous teams but unsure of how to influence employees' perspectives within the company? 
Leaders are the first to initiate change. This course has been specifically created to demonstrate how to influence people inside an organisation to embrace a different perspective, as well as how to change the thinking of leaders.

 

Dodavatel/ lektor (lecturer): Jan Krchňák https://www.rainfellows.com/about/

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

 

Termín

7. 11. 2024 09:00 – 7. 11. 2024 17:00
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze - Dům čtení (Ruská)
Ruská 1455/192
100 00 Praha 10
Česko

Bližší určení místa
klubovna Dům čtení
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Qu0pP

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
16

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Zuzana Patrnčiaková
E-mail
Telefon
+420 770 153 961
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy