Akce Termín Pořadatel
Etiketa a normy v písemném styku = Seznámení s CI (Corporate Identity) Krajská knihovna Karlovy Vary
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023 SKIP
SEO pro lajky Krajská knihovna Karlovy Vary
Regionální funkce knihoven 2023 Sekce SDRUK pro regionální funkce
E-knihy v knihovnách, informace, tipy, příklady Moravská zemská knihovna v Brně
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství XII. Městská knihovna v Přerově
Knihovnická dílna - mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost dětí II SKIP – 07 Liberecký region
Roboti a virtuální realita v knihovně Krajská knihovna v Pardubicích
Efektivní práce s účtem Google, aneb, Jak být IN knihovníkem Krajská knihovna Karlovy Vary
Knihovnická dílna 2023 SKIP – Sekce veřejných knihoven
Kurz opravy poškozených knižních vazeb Krajská knihovna v Pardubicích
Bibliotheca academica 2023 Asociace knihoven vysokých škol ČR
Netradiční služby knihoven Krajská knihovna Karlovy Vary
Jak školit mediální výchovu SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Prezentační dovednosti Krajská knihovna v Pardubicích
Interaktivní programy pro děti o technickém a digitálním světě kolem nás SKIP – Sekce veřejných knihoven
Open Access Week 2023 Asociace knihoven vysokých škol ČR
Současnost literatury pro děti a mládež 2023 Krajská vědecká knihovna v Liberci
Výroční zasedání ČNS IAML a seminář Hudba 20. století v Pardubickém kraji. Krajská knihovna v Pardubicích
Mladí v hledí knihoven Knihovna Třinec
Jak učit informační a mediální gramotnost Krajská knihovna Karlovy Vary
Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými Městská knihovna Orlová
Chceme dětem číst 15 aneb Literární speciality Knihovna Jiřího Mahena
Tritius: Základy katalogizace a výpůjční protokol Moravská zemská knihovna v Brně
Virtuální realita v knihovně Krajská knihovna Karlovy Vary
Etiketa a normy v písemném styku = Seznámení s CI (Corporate Identity) Krajská knihovna Karlovy Vary
Co venkovské knihovny umějí a mohou XIX SKIP – Sekce veřejných knihoven
Mediální komunikace Krajská knihovna v Pardubicích
47. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG Muzeum literatury a Knihovnická komise AMG
Práce se zdroji, evaluace Krajská knihovna Karlovy Vary
Tvoříme kroniku knihovny moderně, aneb, Jak na fotoknihu Krajská knihovna Karlovy Vary
Knihovny současnosti 2023 Sdružení knihoven ČR
Základy digitální bezpečnosti Krajská knihovna Karlovy Vary
Knihovník/knihovnice v přímých službách Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Hudební databáze Krajská knihovna v Pardubicích
Knihovník/knihovnice v přímých službách Moravská zemská knihovna v Brně
Setkání knihovnických seniorů v Kutné Hoře Knihovna Kutná Hora
Válka nemá zelenou SKIP – 02 Středočeský region
3D Tisk pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Knihopásek - festival dětské knihy Městská knihovna Mikulov
Wordpress pro začátečníky Národní technická knihovna
Současná literatura Opavska Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Infografika Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Bezpečnost v online prostředí Městská knihovna v Praze
Téma dezinformací a mediálního vzdělávání Městská knihovna v Praze
Mediální setkání pro knihovníky III Městská knihovna v Praze
Jak přitáhnout lidi do knihovny? Moravská zemská knihovna v Brně
Exkurze do Knihovny a Archivu Ministerstva zahraničních věcí SKIP – 01 Praha
Knihovny.cz Národní technická knihovna
Citace a plagiátorství Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Bezpečnost v online prostředí Městská knihovna v Praze
Knihovníci knihovníkům - Inspirace z knihoven V. Moravská zemská knihovna v Brně
Knihovny.cz Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
MS PowerPoint – pokročilí Krajská knihovna v Pardubicích
Wikipedie (nejen) pro knihovníky Městská knihovna v Praze
Jak na lekci pro střední školy Městská knihovna Litvínov
Video aplikace - Aplikace (nejen) pro lekce informačního vzdělávání Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Jak na tabulky a grafy v Excelu Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Počítačová bezpečnost pro knihovníky Národní technická knihovna
Google aplikace Městská knihovna v Praze
Veřejnoprávní média SKIP – 06 Drsný Sever
Nebojte se publikovat Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Tvoříme kroniku knihovny moderně, aneb, Jak na fotoknihu Krajská knihovna Karlovy Vary
Mladý SKIP - setkej se s námi! SKIP – Mladý SKIP
Vědeckotechnické a ekonomické informace z pohledu rešeršní činnosti a referenčních služeb Národní technická knihovna
Google aplikace Městská knihovna v Praze
Trendy na sociálních sítích Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Efektivní práce s účtem Google, aneb, Jak být IN knihovníkem Krajská knihovna Karlovy Vary
Aplikace Microsoft 365 - One Note Národní technická knihovna
Teeňáci, spojte se! aneb Inspirace a výměna zkušeností pracovníků s mládeží Knihovna Jiřího Mahena
Workshop psaní Wikipedie Krajská knihovna v Pardubicích
MS Office Excel Regionální knihovna Karviná
Zůstaňme in - dalším vzděláváním / logopedie SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
MS Word – pokročilí Krajská knihovna v Pardubicích
Audio aplikace - Aplikace (nejen) pro lekce informačního vzdělávání Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Programování v Pythonu - mírně pokročilí Národní technická knihovna
Digitální knihovna: jak na to? Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Neformální (online) setkání u kávy s pracovní skupinou dobrovolnictví v knihovnách SKIP – Sekce veřejných knihoven
Citace a plagiátorství Městská knihovna v Praze
Novela zákoníku práce 2023 - Praha SKIP – Zaměstnavatelská sekce
E-knihy Městská knihovna v Praze
MS Word - nástavba Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Propagace v knihovnách - Jak správně psá novinové články, příspěvky na FB, tiskové zprávy Krajská knihovna Karlovy Vary
Propagace v knihovnách - Jak správně psát novinové články, příspěvky na FB, tiskové zprávy Krajská knihovna Karlovy Vary
Storytellingem proti stereotypům o knihovnické profesi SKIP – Mladý SKIP
Design služeb pro knihovny Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
ČteFesTí Inspiromat: Čtenářství s důrazem na reflexi Knihovna Třinec
Návštěva Retro muzea SKIP – 01 Praha
Kurz MS Office Word Regionální knihovna Karviná
Základy Wikipedie (nejen) pro knihovníky Krajská knihovna v Pardubicích
Long story short: odvaha posouvat hranice Sdružení knihoven ČR
Aplikace pro interakci a sdílení - Aplikace (nejen) pro lekce informačního vzdělávání Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Inspirační seminář k projektu Bookstart: S knížkou do života Knihovna Jiřího Mahena
Tvorba dotazníků Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Lektorské dovednosti Národní technická knihovna
Využití digitální knihovny Kramerius pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu - 1. běh Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Pedagogické minimum pro knihovníky Městská knihovna v Praze
Jak na jednoduchou grafiku v Canvě Krajská vědecká knihovna v Liberci
Lidé se zrakovým postižením v knihovně Krajská knihovna Vysočiny
Jak na spolupráci školních a veřejných knihoven Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě