Akce Termín Pořadatel
Hrátky s pamětí SKIP – Sekce knihovníků – trenérů paměti
Kniha ve 21. století Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Edvard Valenta neprávem zapomínaný Městská knihovna Dobříš
Marketing sociálních sítí Krajská knihovna Karlovy Vary
Jak správně prezentovat Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Origami vánoční ozdoby SKIP – Klub tvořivých knihovníků
Setkání s autorkou knihy Meia Městská knihovna v Praze
Microsoft Windows 11 - OBSAZEN Knihovna Ústeckého kraje (dříve Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)
Mladý SKIP - setkej se s námi! Národní knihovna jako lídr českého knihovnictví SKIP – Mladý SKIP
Microsoft Excel 21 - dvoudenní Knihovna Ústeckého kraje (dříve Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)
Návštěva expozice Lidé a peníze v České národní bance SKIP – 01 Praha
Jednání Sekce veřejných knihoven SKIP – Sekce veřejných knihoven
Autorský zákon - po novelizaci od 5.1.2023 Městská knihovna v Praze
Práce s publikem - proměny publika, veřejný prostor Městská knihovna v Praze
Jak na YouTube pro knihovny Krajská vědecká knihovna v Liberci
Etiketa a normy v písemném styku = Seznámení s CI (Corporate Identity) Krajská knihovna Karlovy Vary
Komunikace napříč generacemi s prvky Age managementu Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Grafický program Canva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Návštěva divadelního představení Nebezpečné známosti SKIP – 01 Praha
Microsoft Excel 21 - dvoudenní / OBSAZEN Knihovna Ústeckého kraje (dříve Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023 SKIP
Krizová komunikace Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Canva: jednoduchý grafický nástroj online Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Práce se zdroji, evaluace Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Otevřené vzdělávací zdroje (OER) a projekty Wikimedia Městská knihovna v Praze
SEO pro lajky Krajská knihovna Karlovy Vary
Práce s programem Word pro mírně pokročilé Krajská vědecká knihovna v Liberci
Představujeme Knihovnu Vysoké školy ekonomické v Praze SKIP – 01 Praha
Nástroj AI Národní technická knihovna
Online rovnováha a jak nevyhořet SKIP – Mladý SKIP
Regionální funkce knihoven 2023 Sekce SDRUK pro regionální funkce
Videokolekce, audioknihy, e-knihy II. Národní technická knihovna
Kritické myšlení III. Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Krizová komunikace Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Královéhradecká knihovnická konference Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Sociální sítě - obsah a komunita Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Práce se vzdělávacími technologiemi využitelnými v práci kulturního pracovníka Městská knihovna v Praze
Komunikace pro pracovníky na vedoucích místech Krajská knihovna Karlovy Vary
Řízení projektů, prototypování a podnikavost Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Komunikační dovednosti s klienty a s kolegy Krajská knihovna Karlovy Vary
Microsoft Windows 11 Knihovna Ústeckého kraje (dříve Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)
Jean Cocteau: Lidský hlas Knihovna UPM
Dotazníkové šetření Městská knihovna v Praze
Multifunkční knihovna v obci - jak ji uspořádat a vybavit Moravská zemská knihovna v Brně
Videokolekce, audioknihy, e-knihy I. Národní technická knihovna
Tradované omyly o první světové válce Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Umělá inteligence a virtuální realita Městská knihovna v Praze
Dobrovolnictví v knihovnách SKIP
Mediální gramotnost: svobodné licence, CC, autorskoprávní aspekty svobodné kultury na internetu a OER Městská knihovna v Praze
Mediální setkání pro knihovníky IV Městská knihovna v Praze
E-knihy v knihovnách, informace, tipy, příklady Moravská zemská knihovna v Brně
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství XII. Městská knihovna v Přerově
Seminář k podprogramům VISK 4/VISK 7 Národní knihovna ČR
Efektivní práce s účtem Google aneb Jak být IN knihovníkem Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Knihovnice umí více (výstava) SKIP – Klub tvořivých knihovníků
Exkurze v Knihovně T. G. Masaryka SKIP – 01 Praha
Práce se zdroji, evaluace Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Roboti a virtuální realita v knihovně Krajská knihovna v Pardubicích
Kritické myšlení II. Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Knihovnická dílna - mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost dětí II SKIP – 07 Liberecký region
Sociální sítě - obsah a komunita Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Efektivní práce s účtem Google, aneb, Jak být IN knihovníkem Krajská knihovna Karlovy Vary
Zásady bezpečnosti při práci s moderními technologiemi Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
XML – základní kurz Městská knihovna v Praze
Google sheets pro pokročilé Národní technická knihovna
Autorské právo Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Knihovnická dílna 2023 SKIP – Sekce veřejných knihoven
Mladý SKIP - setkej se s námi! Dětské čtenářství a naše zkušenosti s jeho podporou SKIP – Mladý SKIP
Kurz opravy poškozených knižních vazeb Krajská knihovna v Pardubicích
Základní otázky kyberbezpečnosti Městská knihovna v Praze
Karel Hlaváček a česká dekadence Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Firemní kultura Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Canva a sociální sítě Národní technická knihovna
Bibliotheca academica 2023 Asociace knihoven vysokých škol ČR
Firemní kultura Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Netradiční služby knihoven Krajská knihovna Karlovy Vary
Storytellingem proti stereotypům o knihovnické profesi SKIP – Mladý SKIP
Péče o knihovní fond Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Mediální vzdělávání knihovníků Regionální knihovna Karviná
Jak školit mediální výchovu SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Lektorská akademie SEFTE Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Kritické myšlení I. Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Prezentační dovednosti Krajská knihovna v Pardubicích
Interaktivní programy pro děti o technickém a digitálním světě kolem nás SKIP – Sekce veřejných knihoven
CASLIN 2023 Krajská knihovna v Pardubicích
On-line setkání k přípravě projektů Knihovna 21. století a VISK 1/3 pro rok 2024 Národní knihovna ČR
Tvorba propagačních materiálů a vizuální marketing Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Meet & Greet VISK Národní knihovna ČR
Efektivní komunikace Městská knihovna v Praze
Tvorba propagačních materiálů a vizuální marketing Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Konfliktní a krizová komunikace na pracovišti Krajská knihovna Karlovy Vary
Mladí v hledí knihoven Knihovna Třinec
Bezpečné chování v kyberprostoru Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Současnost literatury pro děti a mládež 2023 Krajská vědecká knihovna v Liberci
Tvorba propagačních videí Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Výroční zasedání ČNS IAML a seminář Hudba 20. století v Pardubickém kraji. Krajská knihovna v Pardubicích
Wordpress pro mírně pokročilé Národní technická knihovna
AI prakticky pro kreativce a pracovníky kultury Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Tvorba webových stránek pomocí šablony Webnode Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje