Akce Termín Pořadatel
Knihovnická dílna SKIP – Sekce veřejných knihoven
Co venkovské knihovny umějí a mohou XIX SKIP - Sekce veřejných knihoven
Setkání knihovnických seniorů v Kutné Hoře SKIP – Sekce veřejných knihoven
IX. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven SKIP – Sekce veřejných knihoven
Zvukové knihy v roce 2023 Městská knihovna v Třebíči
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022 SKIP
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme kompetence občanské (2.část) Knihovna Jiřího Mahena
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme kompetence občanské (1.část) Knihovna Jiřího Mahena
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme kompetence sociální a personální (2.část) Knihovna Jiřího Mahena
Bezpečnost v online prostředí
Jihoslovanské literatury v současných českých překladech Moravská zemská knihovna v Brně
Tvorba videí a střih Městská knihovna v Praze
Fake News Městská knihovna v Praze
Excel pro pokročilé Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Pedagogické znalosti a dovednosti pro knihovny Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Canva Městská knihovna v Praze
Fake News Městská knihovna v Praze
Google aplikace
Funkční (ne)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Google aplikace Městská knihovna v Praze
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme kompetence sociální a personální (1. část) Knihovna Jiřího Mahena
Canva Městská knihovna v Praze
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme kompetence k řešení problémů (2.část) Knihovna Jiřího Mahena
Bezpečnost v online prostředí Městská knihovna v Praze
Tvorba videí a střih Městská knihovna v Praze
Tvorba videí a střih
Tvorba videí a střih Městská knihovna v Praze
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství XI. Městská knihovna v Přerově
Google aplikace Městská knihovna v Praze
Přístupnost knihovních dat SKIP – 01 Praha
E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Wikipedie tvorba hesel a článků
Wikipedie tvorba hesel a článků Městská knihovna v Praze
Wikipedie tvorba hesel a článků Městská knihovna v Praze
Bezpečnost v online prostředí Městská knihovna v Praze
Jak rozvíjet knihovní komunitu pomocí Facebooku a dalších nástrojů? Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Kurz MARC 21/RDA – tištěné monografie, minimální úroveň Moravská zemská knihovna v Brně
Bezpečné používání informačních technologií (dle M12 ECDL) Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Knihovnické vůdcovství Sdružení knihoven ČR
Wikipedie tvorba hesel a článků Městská knihovna v Praze
Wikipedie tvorba hesel a článků Městská knihovna v Praze
Wikipedie tvorba hesel a článků
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme kompetence k řešení problémů (1. část) Knihovna Jiřího Mahena
Současná severská literatura Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Digitální knihovna Kramerius - pokročilí Městská knihovna v Praze
Fake News Městská knihovna v Praze
Tvorba prezentací v Prezi.com Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Institucionální přihlášení (Shibboleth) u elektronických informačních zdrojů Národní technická knihovna
Syndrom vyhoření - online SKIP – 01 Praha
Zoner Photo Studio nadstavbový kurz Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Tvorba dotazníků Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Tvorba videí a střih Městská knihovna v Praze
Tvorba videí a střih
Jak se vyznat v českých digitálních knihovnách Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Digitální knihovna Kramerius - pokročilí Městská knihovna v Praze
Data, grafy, manipulace: jak se nenechat napálit Moravská zemská knihovna v Brně
Knihovny na Karlovarsku. SKIP – 04 Plzeňský region
Nová tvář a funkce portálů Knihovny.cz a Digitalniknihovna.cz Moravská zemská knihovna v Brně
Exkurze knihovny na Karlovarsku SKIP – 04 Plzeňský region
Jak se rychleji naučit něco nového Národní technická knihovna
Národní autority Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Projektový a procesní management / ON-LINE Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Nástroje pro on-line komunikaci Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Chceme dětem číst 14 aneb Cesta pohádkovým světem Knihovna Jiřího Mahena
Mediální komunikace Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Zoner Photo studio Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
VIII. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven SKIP – Sekce veřejných knihoven
Bibliotheca Academica 2022 Asociace knihoven vysokých škol ČR
Hudební databáze Městská knihovna v Praze
Rozvoj manažerských kompetencí II - Praha SKIP
Digitální knihovna Kramerius - začátečníci Městská knihovna v Praze
Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Vytváříme a sdílíme Google dokumenty a Google kalendáře Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Úvod do odborných rešerší Národní technická knihovna
Rozvoj manažerských kompetencí II - Brno SKIP
Péče o knihovní fond Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Grafika pro sociální sítě (teorie + praktické využívání open source nástrojů) Národní technická knihovna
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme kompetence k učení (2.část) Knihovna Jiřího Mahena
Digitální knihovna Kramerius - začátečníci Městská knihovna v Praze
Programování v Pythonu Národní technická knihovna
Gregor Hildebrandt: A Blink of an Eye and the Years are Behind Us SKIP – 01 Praha
Vestonia - Renesanční Sapfó a její doba Knihovna Oblastního muzea a galerie v Mostě
Grafický program Canva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Hudební databáze Městská knihovna v Praze
MS Excel Krajská knihovna v Pardubicích
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme kompetence k učení (1.část) Knihovna Jiřího Mahena
Efektivní práce s účtem Google, aneb, Jak být IN knihovníkem Krajská knihovna Karlovy Vary
Co venkovské knihovny umějí a mohou XVIII. SKIP – Sekce veřejných knihoven
Základy lektorské práce pro pracovníky knihoven Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Bezpečnost v on-line prostředí Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Setkání knihovnických seniorů regionu SKIP10 SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Aktuálně v kyber světě, bezpečné chování v kyberprostoru MěK Frýdek-Místek
Rešerše - elektronické zdroje Městská knihovna v Praze
Data, grafy, manipulace: jak se nenechat napálit Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Výpůjční služby v knihovnách s lokální a regionální působností Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Pedagogické minimum pro knihovníky Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
46. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG Knihovnická komise AMG
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme kompetence pracovní (2. část) Knihovna Jiřího Mahena
Hudební databáze Městská knihovna v Praze
Bezpečné chování paměťových institucí v kyberprostoru II Český komitét Modrého štítu
Mezinárodní seminář CASLIN 2022 Centrum vedecko-technických informácií SR
Setkání koordinátorů projektu GLAM s českými knihovníky Národní knihovna ČR
Knihovníci sobě SKIP – 11 Karlovarský region
Malé podzimní setkání ve Stachách SKIP – 03 Jihočeský region
Natáčení a střih v moderní aplikaci DaVinci Resolve Krajská knihovna Karlovy Vary
Tvorba videí a střih Městská knihovna v Praze
Google nástroje Regionální knihovna Karviná
Photopea Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Webové aplikace v informačním vzdělávání Městská knihovna v Praze
Knihovny současnosti 2022 Sdružení knihoven ČR
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme cíle, kompetence, vzdělávací oblasti (1.část) Knihovna Jiřího Mahena
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme kompetence pracovní (1. část) Knihovna Jiřího Mahena
Digitální vzdělávání s Ozoboty Městská knihovna v Praze
Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny II Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Digitální vzdělávání s Ozoboty
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme cíle, kompetence, vzdělávací oblasti (2.část) Knihovna Jiřího Mahena
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme kompetence komunikativní (2.část) Knihovna Jiřího Mahena
Google nástroje pro knihovníky Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Knihovník v přímých službách Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Webové aplikace v informačním vzdělávání Městská knihovna v Praze
Trendy na sociálních sítích Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Exkurze do Muzikologické knihovny ÚDU AV ČR SKIP – 01 Praha
Úprava videozáznamů Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Kurz opravy poškozených knižních vazeb Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Využití digitální knihovny Kramerius pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu Knihovnický institut Národní knihovny ČR
e-learningový Knihovnický kurz Moravská zemská knihovna v Brně
Digitální vzdělávání s Ozoboty Městská knihovna v Praze
Knihovník v přímých službách Moravská zemská knihovna v Brně
Hudební databáze
Digitální vzdělávání s Ozoboty
Hudební databáze Městská knihovna v Praze
KAM 2022
3D tisk pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Cyklus Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP 2022: Rozvíjíme kompetence komunikativní (1.část) Knihovna Jiřího Mahena
Setkání knihovnických seniorů v Plzni SKIP – 04 Plzeňský region
Dílnička pro oči a péče o zrak II SKIP – 01 Praha
CANVA Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Využití digitální knihovny Kramerius pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Úprava a střih videí pomocí programu Shotcut Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje Knihovnický institut Národní knihovny ČR
MS Excel - nástavba Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Úprava a střih videí pomocí programu Shotcut Knihovnický institut Národní knihovny ČR
CANVA Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Využití digitální knihovny Kramerius pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Drsný MARK/Drsná MARKéta SKIP – 06 Drsný Sever
Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Tajemství knih - výstava Národní knihovna ČR
Zpětná vazba pro růst týmů Sdružení knihoven ČR
Rešerše - elektronické zdroje Městská knihovna v Praze
Funkční (Ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Webové stránky knihovny jako nástroj k propagaci služeb Národní technická knihovna
E-knihy Městská knihovna v Praze
Kvalitativní metody šetření služeb knihoven pro výuku Masarykova univerzita
...papír a olovo... Národní knihovna ČR
Pojďte, děti, budeme číst s porozuměním 2022 Knihovna Jiřího Mahena
Online komunikace pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Trendy na sociálních sítích Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Mediální výchova 21. století pro knihovníky Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Organizace a metodika akcí pro rodiče s dětmi v rámci projektu S knížkou do života s Marikou Zadembskou SKIP – 06 Drsný Sever
Seminář Bookstart - logopedická prevence Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Google aplikace Městská knihovna v Praze
Legenda BN SKIP – 08 Východočeský region
Obrázkové databáze a aplikace pro interakci a sdílení - Webové aplikace a jejich využití (nejen) pro lekce IV v knihovnách Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
3D tisk pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Úprava stránek knihovny v šabloně Webnode Krajská vědecká knihovna v Liberci
Bylinkování v muzejní knihovně Knihovna Oblastního muzea a galerie v Mostě
Efektivní komunikace s cizinci SKIP – 01 Praha
Jak na komiks v knihovně? Moravská zemská knihovna v Brně
Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Online komunikace pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Jak na dotazníky a další nástroje / ON-LINE Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Google aplikace Městská knihovna v Praze
E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Myšlenkové mapy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Pedagogické znalosti a dovednosti pro knihovny Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Video aplikace - Webové aplikace a jejich využití (nejen) pro lekce IV v knihovnách Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
MS Excel - nástavba Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Digitální vzdělávání s Ozoboty Městská knihovna v Praze
MS Word - nástavba Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Netradiční služby knihoven Krajská knihovna Karlovy Vary
Katalogizace starých tisků podle pravidel MARC 21/RDA Krajská vědecká knihovna v Liberci
Katalogizace podle pravidel RDA Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Národní knihovna ČR na veletrhu Svět knihy 2022 - zábavně naučná stezka Národní knihovna ČR
Svět knihy Praha 2022 pro členy SKIP Praha SKIP – 01 Praha
Zájezd na veletrh Svět knihy 2022 SKIP – 04 Plzeňský region
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny VII.: Děti a emoce SKIP
Knihovny.cz - Centrální portál českých knihoven Vědecká knihovna v Olomouci
Rešerše - elektronické zdroje Městská knihovna v Praze
Tvorba grafiky pomocí programu Canva Regionální knihovna Karviná
11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven SKIP
E-knihy Městská knihovna v Praze
Audio aplikace - Webové aplikace a jejich využití (nejen) pro lekce IV v knihovnách Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Jak učit seniory psát Wikipedii Wikimedia ČR
Zájezd na VH SKIP do Ostravy SKIP – 02 Středočeský region
ČteFesTí InspiroMat Knihovna Třinec
Kurz focení mobilem Krajská knihovna Karlovy Vary
Možnosti využití kancelářských aplikací Google Krajská vědecká knihovna v Liberci
Základy práce s digitálními knihovnami Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
MS PowerPoint Krajská knihovna v Pardubicích
Rešerše - elektronické zdroje Městská knihovna v Praze
Konference "Podpora zaměstnaneckého rozvoje v knihovnách a dalších kulturních institucích" SKIP
Jak správně prezentovat Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Makerspace a technické vzdělávání v knihovnách Moravská zemská knihovna v Brně
Člověk vs. média Krajská knihovna v Pardubicích
Letem světem knihovního Instagramu Krajská vědecká knihovna v Liberci
Digitální vzdělávání s Ozoboty Městská knihovna v Praze
Práce s programem Excel pro pokročilé Krajská vědecká knihovna v Liberci
Jak správně vytvořit metodiku k vzdělávací lekci pro děti a mládež 2 Knihovna Jiřího Mahena
MS Word Krajská knihovna v Pardubicích
Jednání Sekce veřejných knihoven SKIP
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny VI: Ukrajinská literatura SKIP
Základy práce s kamerou Městská knihovna v Praze
Knihovny.cz Národní technická knihovna
Canva: jednoduchý grafický nástroj Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Textový editor Word - čtyřdenní kurz Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Jak správně vytvořit metodiku k vzdělávací lekci pro děti a mládež 1 Knihovna Jiřího Mahena
Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny Krajská vědecká knihovna v Liberci
Nástroje pro on-line vzdělávání Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Kodex 1085 - rukopis zblízka SKIP – 01 Praha
Online káva s předsedou SKIP (květen 2022) SKIP
#1Lib1Ref open hour pro knihovníky - přidejte citaci s naší podporou Wikimedia ČR
E- knihy Městská knihovna v Praze
Program Zoom Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Sociální sítě a jejich využití při propagaci služeb a šíření informací, III. část (volné navázání na semináře z roku 2021) Národní technická knihovna
X. Národní seminář informačního vzdělávání Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Workshop psaní Wikipedie Wikimedia ČR
Propojování autorit a Wikidat SKIP – 01 Praha
Seminář knihoven paměťových institucí Jihomoravského kraje Moravská zemská knihovna v Brně
Základy práce s kamerou Městská knihovna v Praze
Literární Šumava 2022 SKIP – 03 Jihočeský region
České překlady současné japonské beletrie a korejské prózy Moravská zemská knihovna v Brně
SONS a knihovny SKIP
Online komunikace pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Jak na prostory knihoven - Praha Moravská zemská knihovna v Brně
Elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenu Vědecká knihovna v Olomouci
Mapy online ve službách veřejné knihovny Krajská knihovna v Pardubicích
Programy pro on-line komunikaci a vzdělávání Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Program Shotcut Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Osobnosti Českého ráje SKIP – 08 Východočeský region
#1Lib1Ref - Přidejte jednu citaci na Wikipedii Wikimedia ČR
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny V: Zaměstnávání SKIP
Virtuální realita v knihovně Krajská knihovna Karlovy Vary
Online komunikace pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Diskuzní seminář pro krajské metodiky Knihovnický institut Národní knihovny ČR
3D tisk pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Základy Wikipedie (nejen) pro knihovníky Wikimedia ČR
Strategie do knihovny – strašák, nebo pomocník? Sdružení knihoven ČR
Práce s programem Excel pro mírně pokročilé Krajská vědecká knihovna v Liberci
Canva 2.0 / ON-LINE Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny IV: Současná ruská propaganda a jak ji odhalovat SKIP
Jak na prostory knihoven - Ostrava Moravská zemská knihovna v Brně
Mediální gramotnost pro knihovníky Krajská knihovna Karlovy Vary
Digitální knihovna - DNNT Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Ochutnávka metod kritického myšlení při četbě knížky pro děti Moravská zemská knihovna v Brně
Tvorba infografiky Krajská knihovna v Pardubicích
Marketing na Facebooku Krajská knihovna Karlovy Vary
Studijní cesta za knihovnymi a zajímavostmi Vysočiny SKIP – 03 Jihočeský region
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny III: Čtenáři knihoven SKIP
Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Bylinkování v muzejní knihovně Knihovna Oblastního muzea a galerie v Mostě
Vytváříme a sdílíme Google dokumenty a Google kalendáře Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
První pomoc pro duševní zdraví - online SKIP – 01 Praha
E-knihy Městská knihovna v Praze
Současná česká próza Krajská knihovna v Pardubicích
Online káva s předsedou SKIP (duben 2022) SKIP
Hrátky s pamětí Krajská knihovna Vysočiny
Facebook pro mírně pokročilé Krajská knihovna Karlovy Vary
OKnA 2022 - Soutěžní přehlídka O Knihovnických Aktivitách SKIP – Klub dětských knihoven
Práce s digitální fotografií v programu GIMP Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Knihovnické kurzy dle NSK Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Praha hudební SKIP – 01 Praha
Rozvoj manažerských kompetencí - Praha SKIP
Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Elektronické zdroje vhodné k tvorbě rodokmenu Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Základy 3D tisku Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Velikonoční jarmark 2022 v Klementinu Národní knihovna ČR
Jak na prostory knihoven - Brno Moravská zemská knihovna v Brně
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny II: Jazyk SKIP
WEBINÁŘ: Mezi mlýnskými kameny aneb jsem malým šéfem! Krajská knihovna Vysočiny
Rozvoj manažerských kompetencí - Brno SKIP
Valná hromada Karlovarského regionu SKIP SKIP – 11 Karlovarský region
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice v praxi SKIP – 04 Plzeňský region
Jak zapojit knihovnu do využívání služby NDK-DNNT Moravská zemská knihovna v Brně
RVH SKIP 02 - Střední Čechy SKIP – 02 Středočeský region
Čtením a psaním ke kritickému myšlení Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
(Nejen) dětský knihovník a dětský uživatel v průmyslu 4.0 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Citakon 2022 citace.com
Zvukové knihy v roce 2022 Městská knihovna v Třebíči
Úvod do biblioterapie a její využití v praxi Krajská knihovna v Pardubicích
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice v praxi SKIP – 04 Plzeňský region
CovidCON 2021 Sdružení knihoven ČR
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny I: Vhled do problematiky SKIP
Kybernetická bezpečnost přeložená do lidštiny Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Regionální valná hromada SKIP 01 Praha 2022 SKIP – 01 Praha
Canva - flow / on-line Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Efektivní práce v programu MS Excel Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Problém umělecké kvality v knižní tvorbě pro děti a mládež Krajská knihovna v Pardubicích
Online káva s předsedou SKIP (březen 2022) SKIP
Současnost literatury pro děti a mládež 2022 Krajská vědecká knihovna v Liberci
Regionální valná hromada SKIP – 04 Plzeňský region
RVH SKIP 04 Plzeňský kraj
Jednání regionálního výboru SKIP Libereckého kraje SKIP – 07 Liberecký region
Regionální valná hromada SKIP 10 Opava 2022 SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
RVH SKIP 08 Východní Čechy SKIP – 08 Východočeský region
Art Movement - komentovaná prohlídka SKIP – 01 Praha
Máte správné informace? workshopy pro knihovníky Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Projektový a procesní management / ON-LINE Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Pedagogické minimum pro knihovníky Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Seminář o literárních žánrech Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Máte správné informace? online konference Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
RVH SKIP 06 Drsný Sever SKIP – 06 Drsný Sever
Online káva s předsedou SKIP (únor 2022) SKIP
Windows 10 a novinky v oblasti informačních technologií Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Konference Kniha ve 21. století 2022 Slezská univerzita v Opavě
Setkání Klubka SKIP 10 SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Office 365 - KURZ OBSAZEN Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Digitální knihovna Kramerius - pokročilí Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice SKIP – 04 Plzeňský region
Digitální knihovna Kramerius - začátečníci Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice SKIP – 04 Plzeňský region
Funkční (Ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Video postprodukce Městská knihovna Tišnov
Mezinárodní online konference Udržitelnost v knihovnách 2021 Udržitelnost v knihovnách
Online školení Sociální sítě pro pokročilé Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Digitální grafika – jak na plakáty, letáky Městská knihovna Tišnov
Cloudové aplikace - spolupráce a sdílení / ON-LINE / dvoudenní kurz Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Britská detektivka Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Kolegium SKIP Velká Morava SKIP – 09 Region Velká Morava
Marketing na Facebooku pro pokročilé Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Myšlenkové mapy - jak je využít co nejlépe Krajská knihovna v Pardubicích
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 SKIP
Tvorba jednoduchých animací Krajská knihovna v Pardubicích
Příprava a tvorba interaktivních materiálů Krajská knihovna v Pardubicích
Bezpečnost v online prostředí Městská knihovna v Praze
Využití webových aplikací v informačním vzdělávání Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami Krajská knihovna Karlovy Vary
Digitální knihovna Kramerius II Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Bezpečnost v online prostředí Městská knihovna v Praze
Spolupráce a výměna informací na internetu Krajská knihovna v Pardubicích
Inkscape - vektorová grafika pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Královéhradecká knihovnická konference 2021 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Bezpečnost v online prostředí Městská knihovna v Praze
Excel pro mírně pokročilé Krajská knihovna Karlovy Vary
Digitální grafika – zpracování fotografií Městská knihovna Tišnov
Inkscape - vektorová grafika pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Koncepce rozvoje knihoven - dokument vs. praxe Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Canva: jednoduchý grafický nástroj Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Word pro pokročilé Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Stylistika a pravopis písemné komunikace Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství X. Městská knihovna v Přerově
Virtuální realita pro knihovny, zábavné i vzdělávací programy Krajská knihovna Vysočiny
(Ne)tradiční prezentace Národní lékařská knihovna
Otevřená data v knihovnictví SKIP – 01 Praha
Facebook pro (mírně) pokročilé Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Využití webových aplikací v informačním vzdělávání Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Pozvánka na webinář Úvod do programování v Pythonu Národní technická knihovna
Pedagogické minimum pro knihovníky Krajská vědecká knihovna v Liberci
Publikujte beze studu aneb Práce v MS Word pro pokročilé Krajská knihovna Karlovy Vary
Volně dostupné online nástroje pro sdílení a organizaci informací Krajská vědecká knihovna v Liberci
Práce s kamerou Městská knihovna Tišnov
(loutko) HERCEM na vlastní kůži SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Jak na dotazníky? Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Práce s tabletem Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Jak v knihovnách budovat a úspěšně provozovat maker space a jak uspět se žádostí o dotaci ve VISK 3 SKIP – Zaměstnavatelská sekce
Word v knihovnické praxi Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Bibliotheca Academica 2021 Asociace knihoven vysokých škol ČR
Medicínské informace pro knihovníky 2021: Vyhledávání ve vybraných domácích i zahraničních databázích Národní lékařská knihovna
Knihovnická dílna 2021 SKIP – Sekce veřejných knihoven
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami Krajská vědecká knihovna v Liberci
Pozvánka na webinář Analytické nástroje Národní technická knihovna
Bezpečné používání informačních technologií Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Informace státní a veřejné správy na internetu Krajská knihovna v Pardubicích
Základy práce s tabletem iPad Krajská vědecká knihovna v Liberci
Reportážní fotografie Městská knihovna Tišnov
Grafika pro negrafiky II. Krajská knihovna Karlovy Vary
Chceme dětem číst 13 aneb Fenomény současné literatury pro děti a mládež Knihovna Jiřího Mahena
Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Mimořádné situace a jejich řešení Krajská knihovna Vysočiny
Základní české elektronické informační zdroje Moravská zemská knihovna v Brně
Pořádání vzdělávacích akcí v online prostředí Krajská knihovna v Pardubicích
Pozvánka na webinář Otevřená věda a Citizen Science Národní technická knihovna
MS Office 2019 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Funkční (NE)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi Krajská knihovna Karlovy Vary
VII. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven SKIP – Sekce veřejných knihoven
Open Source Systémy Národní technická knihovna
Fotografie v architektuře Městská knihovna Tišnov
Tvorba grafiky pomocí programu Canva Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Získej Národní technická knihovna
Pořádání vzdělávacích akcí v online prostředí Krajská knihovna v Pardubicích
Monasteria abolita Klášter Želiv
Prezentační dovednosti Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Učící knihovník Krajská knihovna Vysočiny
Práce v grafickém programu Canva pro mírně pokročilé Krajská vědecká knihovna v Liberci
Jak si vytvořit formulář, dotazník Krajská knihovna Karlovy Vary
Literární Šumava 2021 SKIP – 04 Plzeňský region
Pedagogické minimum pro knihovníky Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Sociální sítě a jejich využití při propagaci služeb a šíření informací, II. část Národní technická knihovna
Programy pro online komunikaci Městská knihovna v Praze
Digitální knihovna Kramerius I Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Svět knihy Praha 2021 SKIP – 07 Liberecký region
Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Institucionální přihlášení (Shibboleth) u elektronických informačních zdrojů Národní technická knihovna
Programy pro online komunikaci Městská knihovna v Praze
45. seminář knihovníků muzeí a galerií Knihovnická komise AMG
Dotazník spokojenosti se službami knihovny Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Hrátky s pamětí SKIP – Sekce knihovníků – trenérů paměti
Základy komunikace – pro knihovníky z malých obcí Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Mladí v hledí knihoven Knihovna Třinec
Co venkovské knihovny umějí a mohou 2021 SKIP – Sekce veřejných knihoven
Programy pro online komunikaci Městská knihovna v Praze
Prezentační dovednosti pro 21. století Národní technická knihovna
Výroční zasedání ČNS IAML a seminář Hudební skladatelé a Brno ve 20. století Knihovna Jiřího Mahena
Knihovník v přímých službách Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě