Akce Termín Pořadatel
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022 SKIP
Co venkovské knihovny umějí a mohou XVIII. SKIP – Sekce veřejných knihoven
Knihovny současnosti 2022 Sdruzeni knihoven CR
11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven SKIP
Jak na prostory knihoven - Praha Moravská zemská knihovna v Brně
Jak na prostory knihoven - Ostrava Moravská zemská knihovna v Brně
Jak na prostory knihoven - Brno Moravská zemská knihovna v Brně
Čtením a psaním ke kritickému myšleni Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Současnost literatury pro děti a mládež 2022 Krajská vědecká knihovna v Liberci
RVH SKIP 08 Východní Čechy SKIP – 08 Východočeský region
Konference Kniha ve 21. století 2022 Slezská univerzita v Opavě
Digitální knihovna Kramerius - pokročilí Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice SKIP – 04 Plzeňský region
Digitální knihovna Kramerius - začátečníci Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice SKIP – 04 Plzeňský region
Funkční (Ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Video postprodukce Městská knihovna Tišnov
Mezinárodní online konference Udržitelnost v knihovnách 2021 Udržitelnost v knihovnách
Online školení Sociální sítě pro pokročilé Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Digitální grafika – jak na plakáty, letáky Městská knihovna Tišnov
Britská detektivka Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Kolegium SKIP Velká Morava
Cloudové aplikace - spolupráce a sdílení / ON-LINE / dvoudenní kurz Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 SKIP
Marketing na Facebooku pro pokročilé Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
CovidCON 2021 Sdruzeni knihoven CR
Bezpečnost v online prostředí
Využití webových aplikací v informačním vzdělávání Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami Krajská knihovna Karlovy Vary
Digitální knihovna Kramerius II Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Inkscape - vektorová grafika pro začátečníky
Královéhradecká knihovnická konference 2021 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Bezpečnost v online prostředí
Bezpečnost v online prostředí
Excel pro mírně pokročilé Krajská knihovna Karlovy Vary
Digitální grafika – zpracování fotografií Městská knihovna Tišnov
Inkscape - vektorová grafika pro začátečníky
Koncepce rozvoje knihoven - dokument vs. praxe Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Canva: jednoduchý grafický nástroj Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Word pro pokročilé Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Otevřená data v knihovnictví SKIP – 01 Praha
Stylistika a pravopis písemné komunikace Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství X. Městská knihovna v Přerově
Virtuální realita pro knihovny, zábavné i vzdělávací programy Krajská knihovna Vysočiny
(Ne)tradiční prezentace Národní lékařská knihovna
Facebook pro (mírně) pokročilé Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Využití webových aplikací v informačním vzdělávání Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Pozvánka na webinář Úvod do programování v Pythonu
Pedagogické minimum pro knihovníky Krajská vědecká knihovna v Liberci
Volně dostupné online nástroje pro sdílení a organizaci informací Krajská vědecká knihovna v Liberci
Publikujte beze studu aneb Práce v MS Word pro pokročilé Krajská knihovna Karlovy Vary
Práce s kamerou Městská knihovna Tišnov
Práce s tabletem Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
(loutko) HERCEM na vlastní kůži SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Jak na dotazníky? Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Jak v knihovnách budovat a úspěšně provozovat maker space a jak uspět se žádostí o dotaci ve VISK 3 SKIP – Zaměstnavatelská sekce
Word v knihovnické praxi Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Medicínské informace pro knihovníky 2021: Vyhledávání ve vybraných domácích i zahraničních databázích Národní lékařská knihovna
Bibliotheca Academica 2021 Asociace knihoven vysokých škol ČR
Knihovnická dílna 2021 SKIP – Sekce veřejných knihoven
Bezpečné používání informačních technologií Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami Krajská vědecká knihovna v Liberci
Pozvánka na webinář Analytické nástroje Národní technická knihovna
Základy práce s tabletem iPad Krajská vědecká knihovna v Liberci
Reportážní fotografie Městská knihovna Tišnov
Chceme dětem číst 13 aneb Fenomény současné literatury pro děti a mládež Knihovna Jiřího Mahena
Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Grafika pro negrafiky II. Krajská knihovna Karlovy Vary
Pozvánka na webinář Otevřená věda a Citizen Science
MS Office 2019 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Mimořádné situace a jejich řešení Krajská knihovna Vysočiny
Základní české elektronické informační zdroje Moravská zemská knihovna v Brně
Funkční (NE)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi Krajská knihovna Karlovy Vary
VII. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven SKIP – Sekce veřejných knihoven
Open Source Systémy Národní technická knihovna
Fotografie v architektuře Městská knihovna Tišnov
Tvorba grafiky pomocí programu Canva Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prezentační dovednosti Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Získej Národní technická knihovna
Monasteria abolita Klášter Želiv
Učící knihovník Krajská knihovna Vysočiny
Práce v grafickém programu Canva pro mírně pokročilé Krajská vědecká knihovna v Liberci
Jak si vytvořit formulář, dotazník Krajská knihovna Karlovy Vary
Sociální sítě a jejich využití při propagaci služeb a šíření informací, II. část Národní technická knihovna
Literární Šumava 2021 SKIP – 04 Plzeňský region
Pedagogické minimum pro knihovníky Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Digitální knihovna Kramerius I Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Programy pro online komunikaci Městská knihovna v Praze
Svět knihy Praha 2021 SKIP – 07 Liberecký region
Institucionální přihlášení (Shibboleth) u elektronických informačních zdrojů Národní technická knihovna
Programy pro online komunikaci Městská knihovna v Praze
Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
45. seminář knihovníků muzeí a galerií Knihovnická komise AMG
Dotazník spokojenosti se službami knihovny Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Hrátky s pamětí SKIP – Sekce knihovníků – trenérů paměti
Základy komunikace – pro knihovníky z malých obcí Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Co venkovské knihovny umějí a mohou 2021 SKIP – Sekce veřejných knihoven
Mladí v hledí knihoven Knihovna Třinec
Knihovník v přímých službách Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Programy pro online komunikaci Městská knihovna v Praze
Prezentační dovednosti pro 21. století Národní technická knihovna
Výroční zasedání ČNS IAML a seminář Hudební skladatelé a Brno ve 20. století Knihovna Jiřího Mahena