Akce Termín Pořadatel
12. valná hromada spojená s odbornou konferencí SKIP
Word pro mírně pokročilé Krajská knihovna Karlovy Vary
Den knihovníků SKIP10 SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2024 SKIP
Workshop gamifikace a tvůrce VZD obsahů pro lektory Městská knihovna v Praze
Kreativní workshop – Facebook Krajská knihovna Vysočiny
Workshop gamifikace a tvůrce VZD obsahů pro lektory Městská knihovna v Praze
Projekty (nejen) pro kulturu - vícezdrojové financování Městská knihovna v Praze
Surfařův průvodce po internetu Městská knihovna v Praze
Žánrová literatura pro děti a mládež - Klubko dětských knihoven (SKIP 09 - Region Velká Morava) SKIP – 09 Region Velká Morava
Workshop gamifikace a tvůrce VZD obsahů pro lektory Městská knihovna v Praze
Word pro (věčné) začátečníky Krajská knihovna Karlovy Vary
KKS a spolupráce se školami Městská knihovna v Praze
Surfařův průvodce po internetu Městská knihovna v Praze
Prezentace trochu jinak Krajská knihovna Karlovy Vary
Agilní kultura a leadership Městská knihovna v Praze
Surfařův průvodce po internetu Městská knihovna v Praze
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství XIII. Městská knihovna v Přerově
Sociální sítě knihovny Krajská knihovna v Pardubicích
Designové myšlení pro kulturní sektor Městská knihovna v Praze
CASLIN 2024 Ústredná Knižnica Slovenskej akadémie vied
Závislost na digitálním světě a digitální minimalizmus Městská knihovna v Praze
Závislost na digitálním světě a digitální minimalizmus Městská knihovna v Praze
Podpora badatelsky orientovaného učení a výuky prostřednictvím informačních zdrojů a knihovnicko-informačních služeb Národní technická knihovna
Knižní kultura a česko-německý jazykový prostor v 19. a 20. století Muzeum Jindřichohradecka
Závislost na digitálním světě a digitální minimalizmus Městská knihovna v Praze
Využití digitalizovaného kulturního dědictví Městská knihovna v Praze
Kurz inovativní práce s informacemi Městská knihovna v Praze
Chceme dětem číst 16 aneb Nejoblíbenější trojlístek (fantasy, sci-fi, komiksy) Knihovna Jiřího Mahena
Rodopis a knihovny Krajská knihovna v Pardubicích
Práce s účtem Google Krajská knihovna Karlovy Vary
Kurz inovativní práce s informacemi Městská knihovna v Praze
Získej – pojďte mezi nás Národní technická knihovna
Wikipedie vážně i nevážně aneb Věříte Wikipedii? Městská knihovna v Praze
Social media akademie - dvoudenní kurz Městská knihovna v Praze
Wikipedie vážně i nevážně aneb Věříte Wikipedii? Městská knihovna v Praze
Proč a jak mluvit s dětmi o smrti Městská knihovna Tišnov
Excel pro mírně pokročilé Krajská knihovna Karlovy Vary
Podpora čtenářství a ukázky metod RWCT SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost Krajská knihovna Vysočiny
Jak hackeři manipulují s lidmi a proč se jim to daří Městská knihovna v Praze
Co venkovské knihovny umějí a mohou XX SKIP – Sekce veřejných knihoven
Účtování příspěvkových organizací v kultuře v roce 2024 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Jak hackeři kradou a prolamují hesla Městská knihovna v Praze
48. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG Knihovnická komise AMG
Malé podzimní setkání v Benešově nad Černou SKIP – 03 Jihočeský region
Zákoník práce 2024 (konsolidační balíček) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Vyhledávání a ověřování informací Krajská knihovna Karlovy Vary
Kurz knihovnické angličtiny pro pokročilé e-LKA 3 Moravská zemská knihovna v Brně
Excel pro (věčné) začátečníky Krajská knihovna Karlovy Vary
Grantový a negrantový fundraising v kostce Krajská knihovna Vysočiny
Databáze dějin všedního dne pro knihovníky Krajská knihovna v Pardubicích
Knihovník/knihovnice v přímých službách Moravská zemská knihovna v Brně
e-learningový Knihovnický kurz Moravská zemská knihovna v Brně
Komunikace v krizových a emočně zátěžových situacích Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Knihovníci knihovníkům - Inspirace z knihoven VI. Moravská zemská knihovna v Brně
Formuláře a dotazníky Krajská knihovna Karlovy Vary
Jak hackeři manipulují s lidmi a proč se jim to daří Městská knihovna v Praze
Pracujeme s Publisherem Krajská vědecká knihovna v Liberci
Jak hackeři kradou a prolamují hesla Městská knihovna v Praze
Práce se vzdělávacími technologiemi využitelnými v práci kulturního pracovníka Městská knihovna v Praze
Lektorské dovednosti Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Práce se zdroji, evaluace Regionální knihovna Karviná
Vizuální gramotnost pro knihovníky Krajská knihovna v Pardubicích
PIDfest - mezinárodní konference o perzistentních identifikátorech Národní technická knihovna
Konzervátorské postupy a archivace knih - teoretická a praktická část Městská knihovna v Praze
Herna finanční gramotnosti pro dospělé Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Kritické myšlení Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Konzervátorské postupy a archivace knih - teoretická a praktická část Městská knihovna v Praze
Digitální knihovny v ČR Moravská zemská knihovna v Brně
Informace státní a veřejné správy pro knihovny Krajská knihovna v Pardubicích
Rétorická klouzačka Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Ozobotí rojení Krajská knihovna Karlovy Vary
Současná americká literatura v českých překladech Moravská zemská knihovna v Brně
Čtenářské aktivity pro děti z 1. a 2. stupně základních škol Knihovna Jiřího Mahena
Řízení projektů pro knihovny Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Finanční gramotnost Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Projektový a procesní management Knihovna Ústeckého kraje (dříve Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)
XI. Národní seminář informačního vzdělávání Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Knihovny.cz Národní technická knihovna
Obrázky z internetu a autorské právo Národní knihovna ČR
Umělá inteligence v kontextu knihovny (ONLINE) Krajská knihovna v Pardubicích
Kreativní workshop – Instagram Krajská knihovna Vysočiny
Pedagogické základy pro práci s dětmi do 12 let Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Současná americká literatura Krajská vědecká knihovna v Liberci
Literární Šumava 2024 SKIP – 03 Jihočeský region
Svět knihy Praha 2024 pro členy SKIP Praha SKIP – 01 Praha
Digitální wellbeing/Online rovnováha Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Rozpočtový proces příspěvkových organizací Městská knihovna v Praze
Setkání knihovnických seniorů SKIP Karlovarský region
Konzervátorské postupy a archivace knih - teoretická a praktická část Městská knihovna v Praze
Komunikace v krizových situacích Městská knihovna v Praze
Umělá inteligence v kontextu knihovny Krajská knihovna v Pardubicích
Patenty, ochranné známky a informační zdroje Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Aplikace Microsoft 365 Národní technická knihovna
Přidejme citace Wikimedia ČR
Dark Web: Hlubší pohled do skryté části internetu Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem SKIP – 11 Karlovarský region
Konzervátorské postupy a archivace knih - teoretická a praktická část Městská knihovna v Praze