Kluby

Ve SKIP působí šest klubů (z celkem čtrnácti odborných orgánů).