Bezbariérové knihovny

Hlavní cíle sekce:

  • zajistit rovný přístup uživatelům se specifickými potřebami ke službám knihoven;
  • zlepšovat služby knihoven uživatelům se specifickými potřebami;
  • zvýšit kvalifikaci a informovanost pracovníků knihoven v oblasti služeb osobám se specifickými potřebami.

K dosažení těchto cílů směřuje tím, že:

  • pořádá vzdělávací aktivity pro pracovníky knihoven;
  • připravuje metodické materiály zaměřené na problematiku uživatelů knihoven se specifickými potřebami, příslušníků menšin, rodin s dětmi a dalších;
  • podílí se na definování a posuzování standardů dobrých služeb knihoven osobám se specifickými potřebami;
  • spolupracuje s odborníky, osobami se specifickými potřebami a jejich organizacemi atd.;
  • shromažďuje a zveřejňuje příklady dobré praxe v oblasti přístupnosti knihoven z ČR i ze zahraničí;
  • garantuje certifikát Handicap Friendly.