Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Koná se již od roku 2000.

V roce 2022 proběhl 23. ročník konference.

24. ročník konference je připravován na 29. a 30. listopadu 2023.