Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Koná se již od roku 2000.

V roce 2021 proběhl 22. ročník konference.

23. ročník konference je připravován na 30. listopadu až 1. prosince 2022.