Zaměstnavatelská sekce

Hlavní cíle sekce:

  • poskytovat průběžnou metodickou podporu zkušeným i začínajícím manažerům a dalším odborníkům při řízení knihoven;
  • vytvářet přátelské prostředí pro setkávání, výměnu zkušeností, sdílení know-how členů sekce;
  • organizovat konference, semináře, workshopy a další vzdělávací aktivity pro manažery na všech stupních řízení organizace, zprostředkovávat setkání dalších odborníků;
  • vyhledávat příležitosti pro studijní cesty a stáže;
  • poskytovat operativně aktuální informace prostřednictvím elektronické konference Zaměstnavatel;
  • komunikovat problémy zaměstnavatelů v kultuře směrem k vnějšímu prostředí dostupnými formami včetně využívání členství SKIP v Unii zaměstnavatelských svazů;
  • podporovat zájmy zaměstnavatelů prostřednictvím celostátních i lokálních partnerství;
  • propagovat význam kultury a zaměstnavatelů v kultuře jako významných ekonomických subjektů přispívajících k prosperitě společnosti a spokojenému osobnímu životu obyvatel.