Klub tvořivých knihovníků

Hlavní cíle klubu:

  • sdružovat pracovníky knihoven s tvořivými koníčky, převážně s výtvarným zaměřením;
  • organizovat odborné semináře, workshopy, lektorská setkání a jiné společné akce zaměřené na tvořivé aktivity v knihovnách;
  • pořádat kurzy nejrůznějších rukodělných prací a výtvarných technik s cílem zkvalitnit a rozšířit tvořivé činnosti, které by mohly přispět k vyzdobení a zpříjemnění prostor knihoven jako míst setkávání;
  • předávat zkušenosti a nápady na tvořivé setkávání uživatelů v knihovnách na jiné než knihovnické aktivity;
  • sdílet dobrou praxi v oblasti aktivního zapojení dětí ze základních a mateřských škol do rukodělných prací v knihovně spojených s četbou;
  • umožňovat vzájemné konzultace v oblasti tvořivé práce se staršími čtenáři;
  • organizovat prezentace vlastních prací členů klubu a vzájemně se inspirovat k tvořivým činnostem osobním i v prostorách knihoven;
  • ve spolupráci s jinými institucemi a spolky vyvíjet charitativní činnost.