V tomto přehledu najdete akce financované Ministerstvem kultury prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Karlovy Vary

Městská knihovna v Praze

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové