XML/XSD – schémata a jejich využití

XML/XSD - schemas and their use

Charakteristika/anotace akce nebo program

Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit s použitím a vytvářením schémat XSD pro XML dokumenty. Význam a využití schémat vzhledem k rozvoji webových služeb neustále sílí. Na kurzu se naučíte využívat hotová schémata a vytvářet vlastní, včetně složitých podmínek pro ověření správnosti obsahu XML dokumentu. Při kurzu se pracuje s nástrojem Altova XMLSpy, StyleVision a MapForce.

The course is intended for everyone who wants to learn how to use and create XSD schemas for XML documents. The importance and use of schemas is constantly growing due to the development of web services. Throughout the course, you will learn how to construct your own and use pre-made schemes, including complex conditions for verifying the correctness of the content of an XML document. The XMLSpy, StyleVision, and MapForce tools from Alto are used in the course.

Dodavatel/ lektor (lecturer): GOPAS www.gopas.cz

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

 

Termín

14. 3. 2024 09:00 – 14. 3. 2024 15:30
Místo konání akce

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha 1 Česko
Česko

Bližší určení místa
učebna č. 144
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Qu0pP

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
15

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Zuzana Patrnčiaková
E-mail
Telefon
+420 770 153 961
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy