Odborné orgány

Součástí SKIP je čtrnáct odborných orgánů:

  • osm sekcí,
  • pět klubů,
  • jedna komise.

Po odborné stránce SKIP dále úzce spolupracuje s: