Odborné orgány

Součástí SKIP je třináct odborných orgánů:

  • sedm sekcí,
  • pět klubů,
  • jedna komise.

Po odborné stránce SKIP dále úzce spolupracuje s: