Partneři

SKIP spolupracuje s více než třiceti českými partnery z knihovnického i neknihovnického světa.

Rozvíjí také spolupráci se zahraničím, především se zahraničními knihovnickými spolky.

Je členem osmmi organizací, z toho dvou zahraničních.

Díky tomu se může aktivně zapojovat do řady českých i zahraničních projektů a aktivit.