Sekce

Ve SKIP působí sedm sekcí (z celkem čtrnácti odborných orgánů).