Sekce

Ve SKIP působí osm sekcí (z celkem čtrnácti odborných orgánů).