Publikace

SKIP je vydavatelem online časopisů Bulletin SKIP (ISSN 1213-5828) a Malý tvořivec (ISSN 2694-9504) a finančně podporuje vydávání časopisu Impulsy (ISSN 2336-727X). V rámci projektu S knížkou do života (Bookstart) vydává Zpravodaj.

Vydává nebo spoluvydává také další publikace, viz přehled všech publikací SKIP v databázi KKL.

Využít můžete také přehled našich publikací, jimž bylo přiděleno ISBN.

Dále SKIP zajišťuje vydávání knížek v rámci projektu Už jsem čtenář– Knížka pro prvňáčka (v nakladatelství Triton).