Regiony

SKIP tvoří celkem deset regionálních organizací, které odpovídají jednomu kraji nebo více krajům, popř. jednotlivým okresům z kraje.