V tomto přehledu najdete akce financované Ministerstvem kultury prostřednictvím dotačního programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Krajská knihovna Vysočiny

Sdružení knihoven ČR

SKIP - Sekce veřejných knihoven

SKIP – 03 Jihočeský region

SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje

SKIP – 11 Karlovarský region

SKIP – Sekce veřejných knihoven

Udržitelnost v knihovnách