V tomto přehledu najdete akce financované Ministerstvem kultury prostřednictvím dotačního programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Vysočiny

Sdružení knihoven ČR

SKIP

SKIP – 03 Jihočeský region

SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje

SKIP – 11 Karlovarský region

SKIP – Sekce knihovníků – trenérů paměti

Udržitelnost v knihovnách