Žánrová literatura pro děti a mládež - Klubko dětských knihoven (SKIP 09 - Region Velká Morava)

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
služby
dětská oddělení
Určená zejména pro instituce
knihovny v okresních městech
městské a místní knihovny
Určená pro úroveň
začátečníci
mírně pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

Zorientovat se na knižním trhu není zcela jednoduché, neboť množství nakladatelů a jejich produkce jsou rozsáhlé a je někdy náročnější vybrat z množství vydaných knih ty nejlepší.

Seminář za cílí svou pozornost na vybrané žánry dětské literatury, které jsou u dětí a dospívajících oblíbené, představí současnou produkci vhodnou do fondů knihoven i ukázku práce s vybranými tituly.

Prosíme metodiky z pověřených knihoven, aby tuto informaci předaly i do knihoven menších, a to i za cenu, že by docházelo ke kolizi otevírací doby knihovny a doby konání semináře. Domníváme se, že pro přípravu aktivit pro školy i veřejnost je účast na tomto semináři vhodná a pro praxi užitečná. 

Součástí semináře je zcela standardně zařazení i praktických workshopů a výměna zkušeností mezi účastníky.

Seminář je pořádaný Klubkem dětských knihoven Regionu Velká Morava a SKIP Velká Morava za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století.

Přihláška spolu s programem budou zveřejněny v druhé polovině října 2024 na těchto stránkách.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Termín

13. 11. 2024 10:00 – 13. 11. 2024 16:00
Místo konání akce

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Kobližná 4
601 50 Brno
Česko

Kraj
Jihomoravský kraj
Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
200 Kč
Snížený poplatek
150 Kč
Snížený poplatek platí pro
členy Klubka dětských knihoven Regionu Velká Morava
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
40
Kontaktní osoba
Mgr. Pavlína Lišovská
E-mail
Telefon
+420 542 532 146
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Knihovna 21. století