Kamarádka knihovna je soutěž o nejlepší dětskou knihovnu (oddělení pro děti ve veřejné knihovně), která probíhá od roku 2007. Vyhlašují ji SKIP a Klub dětských knihoven SKIP; garantem je Zlata Houšková.

V letech 2020/2021 proběhl 8. ročník soutěže; na rok 2022 je připravováno vyhlášení 9. ročníku (2022/2023).

Vítězné knihovny