01 Praha

02 Středočeský region

03 Jihočeský region

04 Plzeňský region

06 Drsný Sever

07 Liberecký region

08 Východočeský region

09 Region Velká Morava

10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje

11 Karlovarský region