Co venkovské knihovny umějí a mohou

Co venkovské knihovny umějí a mohou je tradiční vzdělávací seminář, úzce spjatý se soutěží Knihovna roku, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Primárně je určen menším knihovnám v obcích do 7 500 obyvatel. Hlavními aktéry jsou soutěžící knihovny a odborníci z oboru knihovnictví. Seminář je finančně podporován z dotačního programu Ministerstva kultury Knihovna 21. století a SKIP.

Seminář poskytuje účastníkům praktické ukázky konkrétních aktivit včetně metodických materiálů, díky kterým jsou snadněji přenositelné do dalších knihoven. Odborné přednášky ukazují, kam by veřejné knihovny i v menších obcích měly v následujícím období směřovat a jak by měly vypadat jejich interiéry, aby byly pro návštěvníky atraktivním místem pro trávení volného času a sebevzdělávání.

Na přípravě semináře spolupracuje vítězná knihovna (z kategorie základní knihovna) v soutěži Knihovna roku (toto právo získává spolu s oceněním), její pověřená knihovna (případně krajská knihovna) a Sekce veřejných knihoven SKIP.

Cílem semináře je vzájemně sdílet příklady dobré praxe, načerpat nové informace z oboru knihovnictví, dozvědět se, jak vylepšit stávají služby, jak vytvořit z knihovny centrum kultury a občanského vzdělávání. Přidanou hodnotou semináře je poznávání krás naší vlasti a navázání nejen pracovních, ale také osobních vztahů.

Podrobnosti o akci najdete na samostatné stránce Skupiny pro obecní knihovny (ta je součástí Sekce veřejných knihoven SKIP) a především na samostatném webu akce.