Od února 2022 se mohou individuální i institucionální členové SKIP online setkávat s Mgr. Romanem Giebischem, Ph.D., předsedou této největší knihovnické profesní organizace v ČR.

Obsahem setkání jsou především aktuality z dění ve SKIP. Účastníci se na nich mohou ptát na cokoliv, co je ve vztahu ke SKIP zajímá.

Na setkání není třeba se předem hlásit. Probíhají v Zoomu a odkazy na jednotlivá setkání jsou distribuovány prostřednictvím elektronické konference SKIP.

O tomto novém formátu setkávání se členy se můžete dočíst také v článku v č. 2/2022 Bulletinu SKIP.

Aktuální akce