Komise pro zahraniční styky

Hlavní cíle komise:

  • aktivně se účastnit mezinárodního knihovnického dění, a to především v rámci IFLA a EBLIDA;
  • šířit informace o zahraničním knihovnickém dění (např. pozvánky na odborné akce, výzvy k účasti v průzkumech nebo jakékoliv jiné relevantní aktuality) v českém knihovnickém prostředí;
  • rozvíjet spolupráci se zahraničními knihovnickými spolky a dalšími oborovými institucemi;
  • aktivně přispívat k přenášení dobré praxe ze zahraničí do knihoven v ČR;
  • spolupracovat na zajišťování účasti zahraničních přednášejících na odborných akcích SKIP;
  • vytvářet prostor pro spolupráci mezi členy SKIP se zájmem o spolupráci s kolegy za zahraničí;
  • zasazovat se o vytváření dobrého jména SKIP v zahraničí, a to především prezentováním výsledků naší činnosti na mezinárodní knihovnické scéně.