Projekty

SKIP realizuje řadu celostátních projektů, které organizují Sekce veřejných knihoven a Klub dětských knihoven:

  • Březen – měsíc čtenářů (Sekce veřejných knihoven);
  • Čtenář roku (SKIP jako celek);
  • Noc s Andersenem (Klub dětských knihoven);
  • Týden knihoven (Sekce veřejných knihoven);
  • Den pro dětskou knihu (Sekce veřejných knihoven);
  • S knížkou do života (Bookstart) (Klub dětských knihoven);
  • Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (Klub dětských knihoven);
  • Kde končí svět (Klub dětských knihoven);
  • Lovci perel (Klub dětských knihoven – Východočeské regionální klubko).

Vedle toho probíhají i projekty regionální.

V letech 2018–2021 byl SKIP partnerem projektu Co nebylo v učebnici, v letech 2019–2022 spolupracoval na projektu Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích. Na tyto aktivity navazuje projekt Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny, který probíhá v letech 2023–2025.