Soutěž Městská knihovna roku si klade za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Probíhá od roku 2010.

Garantem soutěže je PhDr. Vít Richter.

Vítězné knihovny