14. ročník (2023)

V soutěži Městská knihovna roku 2023 získala první místo Knihovna Kutná Hora ze Středočeského kraje. Druhé místo patří Městské knihovně Havířov z Moravskoslezského kraje a třetí místo Městské knihovně Litvínov z Ústeckého kraje.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 12. října 2023 v Zrcadlové kapli Klementina.

Z předávání ocenění jsou k dispozici fotografie na facebooku SKIP.

1. místo: Knihovna Kutná Hora (Středočeský kraj)

Knihovna Kutná Hora poskytuje široké spektrum přednášek, besed, seminářů, workshopů i multikulturních aktivit. Je vybavena moderními systémy, pohodlným a přívětivým zázemím. Součástí knihovny je také příjemná kavárna a parkoviště s třemi desítkami parkovacích míst. Najdeme zde zákoutí s četbou pro různé věkové i zájmové skupiny čtenářů. Kromě tradičních výpůjčních služeb knihovna provozuje Knihovnu věcí, kde nabízí dětem i dospělým půjčování předmětů od didaktických pomůcek až po malířské stojany, šicí stroje nebo stany.

Kontakt na knihovnu:
Ředitelka: Mgr. Gabriela Jarkulišová, tel. 737 243 826, e-mail sefova@knihovna-kh.cz
Web: https://www.knihovna-kh.cz/

2. místo Městská knihovna Havířov (Moravskoslezský kraj)

Městská knihovna Havířov provozuje mj. Městské informační centrum, expozici Historie psaná uhlím a od roku 2016 převzala také péči o Kroniku města Havířova. Mimořádným počinem je podpora zvyšování finanční gramotnosti dětí. Knihovna připravila pro žáky II. stupně základních škol Hernu finanční gramotnosti. Žáci se prostřednictvím deskové hry Finanční svoboda, která věrně simuluje realitu hospodaření s penězi, starají o peníze fiktivní rodiny. Knihovna nabízí aktuální témata v oblasti vzdělávání – workshopy robotiky a programování pro ZŠ, Robohernu – volné hraní s roboty pro veřejnost, 3D tiskárny a 3D tisk, počítačové kurzy pro seniory.

Kontakt na knihovnu:
Ředitelka: Ing. Dagmar Čuntová, tel. 597 317 201, e-mail cuntova@knih-havirov.cz
Web: https://knihovnahavirov.cz/

3. místo: Městská knihovna Litvínov (Ústecký kraj)

Městská knihovna Litvínov se stala uznávaným a živým centrem, kde se lidé setkávají, vzdělávají, navazují nová přátelství a posilují komunitní život. Schopnost knihovny spojovat lidi a vést je k novým dobrodružstvím a objevům je bezpochyby inspirativní. Skvělým projektem je dětská herna, která slouží nejen k informačně vzdělávacím lekcím pro školy a další vzdělávací instituce, ale také k organizaci volnočasových aktivit dětí. Najdeme zde kreativní a tvořivé dílny, stolní a deskové hry, gamebooky, práci s novými médii a technologiemi, jako je virtuální realita, 3D tiskárny a robotika. Součástí je teen zóna pro mládež od 15 let, nazvaná Komnata nejvyšší potřeby.

Kontakt na knihovnu:
Ředitelka: Mgr. Marcela Gűttnerová, tel. 476 702 108, e-mail guttnerova@knihovna-litvinov.cz
Web: https://www.knihovna-litvinov.cz/

Informace o soutěži

Garantem soutěže je a informace o ní poskytne PhDr. Vít Richter.


Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil 14. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

První kolo soutěže

Do soutěže v roce 2023 byly nominovány tyto knihovny:

Město Knihovna Počet obyvatel Kraj
Havířov Městská knihovna Havířov 70 245 Moravskoslezský kraj
Hrádek nad Nisou Brána Trojzemí, knihovna 7 882 Liberecký kraj
Kralovice Městská knihovna v Kralovicích 3 480 Plzeňský kraj
Kutná Hora Knihovna Kutná Hora 21 417 Středočeský kraj
Kyjov Městská knihovna Kyjov 10 844 Jihomoravský kraj
Litvínov Městská knihovna Litvínov 22 695 Ústecký kraj
Moravské Budějovice Městská knihovna Moravské Budějovice 7 159 Kraj Vysočina
Nový Bydžov Městská knihovna Nový Bydžov 7 203 Královéhradecký kraj
Ostrov Městská knihovna Ostrov 15 894 Karlovarský kraj
Přelouč Městská knihovna Přelouč 9 971 Pardubický kraj
Šternberk Městská kulturní zařízení, knihovna 13 239 Olomoucký kraj
Tábor Městská knihovna Tábor 34 301 Jihočeský kraj
Valašské Meziříčí Městská knihovna Valašské Meziříčí 22 630 Zlínský kraj

V prvním kole byly předmětem hodnocení významné akce knihoven uskutečněné od června 2022 do května 2023 a statistické údaje o jejich činnosti. Do druhého kola soutěže postupuje osm knihoven:

Město Knihovna
Havířov Městská knihovna Havířov
Kutná Hora Knihovna Kutná Hora
Kyjov Městská knihovna Kyjov
Litvínov Městská knihovna Litvínov
Nový Bydžov Městská knihovna Nový Bydžov
Ostrov nad Ohří Městská knihovna Ostrov
Přelouč Městská knihovna Přelouč
Tábor Městská knihovna Tábor

Vyhodnocení provedla komise ve složení:

Pravidla soutěže Městská knihovna roku 2023

 1. Soutěž „Městská knihovna roku“ vyhlašuje předsednictvo SKIP. Soutěž je určena knihovnám, které působí v obci se statutem města. Přitom není rozhodující počet obyvatel. Soutěž není určena pro krajské knihovny. Knihovna, která získala ocenění „Městská knihovna roku“ (umístění na 1. místě), se může soutěže zúčastnit nejdříve po 5 letech. Příklad: pokud knihovna získá prvenství v roce 2020, může se soutěže zúčastnit nejdříve v roce 2025.
 2. Příslušný regionální SKIP jmenuje regionální hodnotitelskou komisi, která má 5 nebo 7 členů. Vzhledem k tomu, že se regiony SKIP nekryjí s kraji, musí být v komisi vždy zástupce každého kraje, tj. členové regionálního výboru a zástupce krajské knihovny (zpravidla krajský metodik, o tom rozhodne krajská knihovna). Pro sestavení komisí se stanoví tyto zásady:
  • Region SKIP zahrnuje pouze 1 kraj: 4 členové výboru RV SKIP + 1 krajský metodik
  • Region SKIP zahrnuje 2 celé kraje (případně část kraje): 3 členové RV SKIP + 2 krajští metodici (možno případně upravit dohodou)
  S ohledem na omezený počet městských knihoven v Praze pražský RV SKIP nominuje knihovnu po dohodě s metodičkou Městské knihovny v Praze.
 3. Komise ve spolupráci s příslušnou krajskou knihovnou nominuje za každý kraj zastoupený v regionu jednu městskou knihovnu, která bude kraj v daném roce reprezentovat. Návrhy na nominace podávají členové hodnotitelské komise. Hodnotitelská komise rozhoduje o nominaci hlasováním. Výběr by měl vycházet ze znalosti knihovny a po vzájemné dohodě, kdy vybraná knihovna potvrdí zájem soutěže se zúčastnit. Kritéria pro tento výběr jsou volná a vycházejí ze znalosti knihoven v kraji. Lze doporučit zejména:
  • Objekt knihovny – prostor, vybavenost, dostupnost
  • Úroveň knihovnických služeb
  • Aktivity knihovny jako vzdělávacího, kulturního a komunitního centra
  • Spolupráce knihovny s relevantními subjekty na úrovní města či regionu, zapojení do spolupráce knihoven
  • Pracovníci knihovny – jejich kvalifikace, pracovní prostředí, schopnost spolupráce
 4. Regionální komise rozhodne o nominaci nejpozději do 15. 6. 2023. Výsledek oznámí nominované knihovně a vyzve ji k vyplnění přihlášky a dalších podkladů. Nominaci zašle regionální komise garantovi soutěže na adresu vit.richter@nkp.cz. Nominace bude obsahovat název knihovny, kontakt (email, telefon) na ředitele/vedoucího a stručnou charakteristiku knihovny, respektive zdůvodnění nominace.
 5. Nominovaná knihovna zašle do 30. 6. 2023 online přihlášku. Do přihlášky vloží statistický výkaz o činnosti knihovny za rok 2022 a popisy dvou aktivit/akcí, viz Popis akce (docx, 22.2 KB), které se uskutečnily od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023. Obsah aktivity/akce není omezen, může se jednat o kulturní, vzdělávací, komunitní akci pro veřejnost, pracovníky, modernizaci interiéru, výstavbu, zavedení nové služby, aktivitu na sociálních sítích, PR aktivity apod. Alespoň jedna akce bude zaměřena na aktuální téma, zejména udržitelnost, mediální gramotnost, digitální gramotnost nebo na pomoc ukrajinským uprchlíkům.
 6. Knihovna vyplní do 30. 6. 2023 svá statistická data do benchmarkingu včetně doplňujících údajů. Pokud knihovna není dosud v projektu Benchmarking knihoven, může se kdykoliv přihlásit a uložit svá data za rok 2022. Postup: knihovna se zaregistruje na https://www.benchmarkingknihoven.cz/, dále ji bude kontaktovat Mgr. Lucie Macháčková (lucie.machackova@nkp.cz), která případně poradí s přihlášením a vyplněním.

První kolo soutěže

 1. Předsednictvo VV SKIP jmenuje celostátní hodnotitelskou komisi, která má 4 členy. Hodnotitelská komise provede hodnocení 14 nominovaných knihoven podle 3 kritérií s různým počtem bodového hodnocení v rozsahu maximálně 100 bodů. Předmětem hodnocení budou:
  • Výsledky hodnocení knihovny v benchmarkingu (možnost získat maximum 30 bodů).
  • Výsledky hodnocení 1. významné realizované aktivity/akce, kterou knihovna navrhne a popíše (možnost získat maximum 35 bodů).
  • Výsledky hodnocení 2. významné realizované aktivity/akce, kterou knihovna reagovala na téma udržitelnosti, mediální gramotnosti, digitální gramotnosti nebo na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Knihovna akci navrhne a popíše (možnost získat maximum 35 bodů).
  Realizované aktivity/akce jsou hodnoceny zejména z hlediska jejich dopadu na komunitu, původnosti a aktuálnosti.
 2. Indikátory hodnocené v rámci benchmarkingu (maximální celkový zisk 30 bodů)
  • Počet knihovních jednotek / 1 000 obyvatel
  • % obnovy knihovního fondu
  • Přírůstek knihovních jednotek / 1 000 obyvatel
  • Počet odebíraných periodik / 1 000 obyvatel
  • Počet stanic s internetem / 1 000 obyvatel
  • Plocha pro uživatele v m² / 1 000 obyvatel
  • Počet studijních míst / 1 000 obyvatel
  • Počet pracovních úvazků / 1 000 obyvatel
  • Roční provozní doba / 1 000 obyvatel
  • Registrovaní čtenáři – % z obsluhované populace
  • Registrovaní čtenáři – % mládeže do 15 let z obsluhované populace
  • Počet návštěv na obyvatele
  • Počet výpůjček na obyvatele
  • Počet kladně vyřízených požadavků na MVS na 100 registrovaných uživatelů
  • Obrat knihovního fondu
  • Počet kulturních a vzdělávacích akcí / 1 000 obyvatel
  • Internetové služby
  • Provozní výdaje / 1 návštěva
  • Výdaje na nákup knihovního fondu / obyvatel
  • % provozních nákladů z celkových výdajů knihovny
  • % nákladů na nákup knihovního fondu z celkových výdajů knihovny
  • % osobních nákladů z celkových výdajů knihovny
 3. Nominovaná knihovna může v prvním kole získat maximálně 100 bodů. Prvních 8 knihoven podle počtu bodů postoupí do závěrečného kola.

Druhé kolo soutěže

 1. Hodnotitelská komise navštíví (koncem srpna, začátek září) těchto 8 vybraných knihoven a provede jejich hodnocení podle předem stanovených kritérií, viz Postup hodnocení ve 2. kole soutěže MK roku níže.
 2. Na závěr komise stanoví pořadí knihoven, které nejlépe splnily kritéria na 1. až 3. místě. Tyto knihovny obdrží finanční odměnu ve výši 30, 20 a 10 tisíc Kč.
 3. Postup hodnocení ve 2. kole soutěže Městská knihovna roku
  Úkolem každého hodnotitele je, aby v průběhu návštěvy knihovny provedl vlastní známkování všech 40 kritérií, viz níže. Pro hodnocení byla nastavena šestistupňová, respektive sedmistupňová škála.
6 5 4 3 2 1 0
Výjimečný Vynikající Velmi dobrý Dobrý Přijatelný Slabý Nebylo co hodnotit

Informace o knihovně (váha bloku v celkovém hodnocení 5 %)

 1. V průvodcích pro turisty
 2. Na mapách obce, města
 3. Na internetu, webových stránkách, sociálních sítích

Umístění, viditelnost a dostupnost (váha bloku v celkovém hodnocení 15 %)

 1. Architektonicky zajímavá stavba
 2. Umístění ve městě
 3. Veřejná doprava
 4. Vybavení pro pěší a cyklisty
 5. Parkoviště
 6. Směrovky do knihovny ve městě
 7. Označení na budově
 8. Otevírací, provozní doba
 9. Dostupnost pro osoby se zdravotním postižením
 10. Označení, orientace v budově

Služby knihovny, nabídka (váha bloku v celkovém hodnocení 45 %)

 1. Přístup pro všechny – místní a hosté
 2. Registrační poplatek, ceny služeb
 3. Rozsah knihovního fondu včetně různých forem médií – e-knihy, audioknihy, hudební nosiče, hry, didaktické hračky/lekotéka, hudební nástroje, čtečky, tablety, přehrávače, knihovna věcí atd.
 4. Volný výběr, forma nabídky knihovního fondu – uspořádání, přehlednost, označení, kufříky apod.
 5. Nabídka novin a časopisů
 6. Občerstvení, kavárna, restaurace
 7. Propagace služeb knihovny, publikační činnost
 8. Informační a komunikační technologie
 9. Přístup k wifi v celé budově
 10. Služby pro děti, programy pro školy
 11. Služby pro mládež, teens
 12. Služby pro seniory
 13. Speciální služby: handicapovaní, malé a střední podniky, zákazníci, turisté atd.
 14. Programy, události, přednášky
 15. Spolupráce s jinými organizacemi při akcích
 16. Zapojení knihovny do celostátních online služeb (např. Ptejte se knihovny, DNNT, Knihovny CZ, Souborný katalog ČR, Získej…)
 17. Bezkontaktní vracení a výdej (návratové a rezervační boxy apod.)

Prostor knihovny, vnitřní vybavení knihovny (váha bloku v celkovém hodnocení 35 %)

 1. Estetika prostoru
 2. Osvětlení
 3. Vstupní prostor
 4. Venkovní prostor pro konání akcí
 5. Klidové zóny, místa k sezení a relaxaci
 6. Sociální zázemí, např.  toalety, přebalovací pult apod.
 7. Prostor pro děti, mládež, teens
 8. Prostor pro vzdělávací, kulturní a komunitní akce
 9. Další prostory, např. dílny, makerspace aj.
 10. Prostor pro výstavy