V tomto přehledu najdete akce financované Ministerstvem kultury prostřednictvím dotačního programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Městská knihovna v Praze

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Městská knihovna Tišnov

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové