Závislost na digitálním světě a digitální minimalizmus

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

Žijeme v éře, kdy roste počet závislých na mobilních telefonech a sociálních sítích, které jsou neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života. Cílem tohoto kurzu je uvést účastníky na cestu digitálního minimalismu, kde budou aktivně vybírat a zaměřovat se pouze na důležité a prospěšné aktivity na sociálních sítích. Kurz poskytne strategie, jak pečlivě řídit čas věnovaný digitálním technologiím, překonat tlak okolí a znovu objevit hodnoty jako samota, mezilidský kontakt a soustředění.

Lektorka: Veronika Batelková

Termín

4. 11. 2024 09:00 – 4. 11. 2024 12:00
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
online
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte prosím přes odkaz: https://1url.cz/2u8ot

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Poznámka

 

Můžete kontaktovat i kolegyni:

Zuzana Patrnčiaková

zuzana.patrnciakova@mlp.cz

+420 770 153 961

 

Kontaktní osoba
Svetlana Salontay
E-mail
Telefon
+420 728 966 957
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2