Kurz knihovnické angličtiny pro pokročilé e-LKA 3

Typ akce
jiný typ (uveďte v poznámce)
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

E-learningový kurz e-LKA 3 obsahuje také 7 lekcí. Jde o pokročilý kurz, který rozšiřuje oborovou terminologii a zaměřuje se na čtení oborových textů v angličtině. Kurz přináší anglicky psané články o tématech jako je například historie knihoven, knižní trh, e-knihy, technologie v knihovnách, ... Opakuje také pokročilejší anglickou gramatiku (např. frázová slovesa, vazby sloves, podmínkové věty… ).

Více zde:
https://e-lka.webnode.cz/
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningove-kurzy-anglictiny-pro-knihovniky

Termín

9. 9. 2024 08:00 – 31. 12. 2024 08:00
Místo konání akce

Česko

Bližší určení místa
online, https://kurzy.knihovna.cz/
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
45
Kontaktní osoba
Mgr. Pavla Koppová
E-mail
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2