Pedagogické základy pro práci s dospělými (se specifikem seniorů)

Pedagogical foundations for working with adults (with specific reference to seniors)
Typ akce
seminář
Určená zejména pro
služby
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

V průběhu semináře bude kladen důraz na psychologické a pedagogické aspekty práce s dospělými, porozumění osobnosti dospělého jedince, jeho specifickým potřebám, možnosti motivace. Účastníci se seznámí s různými metodami práce s dospělými na základě pochopení vývojové psychologie. Seminář bude zároveň zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností prostřednictvím praktických technik a cvičení.

Termín

3. 9. 2024 08:00 – 3. 9. 2024 16:30
Místo konání akce

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
30100 Plzeň
Česko

Bližší určení místa
Vzdělávací centrum, 1. patro
Kraj
Plzeňský kraj
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
16
Kontaktní osoba
Mgr. Petra Krausová
E-mail
Telefon
+420 723 826 464
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2