Konzervátorské postupy a archivace knih - teoretická a praktická část

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

 

Tento kurz poskytuje komplexní vhled do konzervátorských postupů a archivace knih, spojující teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. Jeho cílem je posílit vzdělání knihovníků v oblasti ochrany fondu a konzervátorských úkonů. Účastníci se seznámí s klíčovými teoretickými koncepty a následně je aplikují v praktických cvičeních na konkrétních příkladech knihovních sbírek.

Lektor: Petr Němec

 

Termín

4. 6. 2024 09:00 – 4. 6. 2024 12:00
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
Dům čtení (Ruská)
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte prosím přes odkaz: https://1url.cz/qu8Sn

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
10

Poznámka

 

Můžete kontaktovat i kolegyni:

Zuzana Patrnčiaková

zuzana.patrnciakova@mlp.cz

+420 770 153 961

 

 

Kontaktní osoba
Svetlana Salontay
E-mail
Telefon
+420 728 966 957
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2