Informace státní a veřejné správy pro knihovny

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

 

Informace státní a veřejné správy pro knihovny

Lektor: Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph. D.

Datum, čas a místo konání: 4. června 2024 (09:00–15:00) v univerzálním sále Krajské knihovny v Pardubicích

Anotace: Specializovaný seminář zaměřený na informace státní a veřejné správy s ohledem na postupující digitalizaci státu představí vybrané webové stránky státních a veřejných institucí a s nimi související rejstříky a registry, přičemž účastníky seznámí s možnostmi online komunikace se státní správou a poskytne návody k řešení rozličných životních situací prostřednictvím internetu. V uvedených rámcích se bude rovněž zabývat datovými schránkami, elektronickým podpisem a jinými nástroji s ohledem na práci v knihovnách. Seminář se rovněž zaměří na konkrétní otázky přítomných účastníků, přičemž jeho cílem není pouze podpora knihovnic a knihovníků při poskytování jedné ze základních služeb definovaných knihovním zákonem, tj. ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy, ale především rozvíjení konkrétních digitálních dovedností, které se do budoucna mohou stát nutností. Zahrnuta budou i témata spojená s různými dotačními portály a možnostmi, a to jak na národní, tak na nadnárodní úrovni.

 

Termín

4. 6. 2024 09:00 – 4. 6. 2024 15:00
Místo konání akce

Krajská knihovna v Pardubicích
Pernštýnské nám. 77
53002 Pardubice
Česko

Bližší určení místa
Univerzální sál
Kraj
Pardubický kraj
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
40
Kontaktní osoba
Mgr. Radek Haňka
E-mail
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2