Poezie stále žije

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
služby
dětská oddělení
Určená zejména pro instituce
knihovny v okresních městech
městské a místní knihovny
Určená pro úroveň
začátečníci
mírně pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

Seminář Poezie stále žije bude zacílen na zprostředkování nápadů na práci s básněni, jak uchopit problematiku recitace či představení zajímavé básnické produkce pro děti a mládež.

Součástí semináře bude zcela standardně zařazení i praktických workshopů k danému tématu a výměna zkušeností mezi účastníky.

Přihlašování na akci je již umožněno - viz přihlašovací formulář níže - a bude probíhat do 19. 4. 2024.

Čas Příspěvek/workshop
9.00-9.30 h Registrace
9.30-10.30 h

Výlet do historie poezie pro děti a mládež

přednášející: Pavlína Lišovská (KJM v Brně, Centrum dětského čtenářství

Poezie pro dětské čtenáře má kořeny hluboko v naší historii, jelikož říkadla a básničky patřily k žánrům, jež byly přirozenou součástí už raného dětského života. Jaké jsou milníky poezie pro děti? Kdo byli významní básníci ve vybraných vývojových etapách? Jaký je stav současné dětské poezie? A... čte poezii dnes ještě někdo?

10.30-10.45 h přestávka
10.45-11.45

Nesmiřitelní sourozenci - poezie a slam

přednášející: Ondřej Hrabal (básník, copywriter, organizátor kulturních akcí, autor básnické sbírky pro děti Tasemnice hledá byt; Mistr ČR ve slampoetry 2018)

Básník, autor dětské literatury a mistr ČR ve slam poetry Ondřej Hrabal představí svou tvorbu v celé její šíři. Kromě ukázek rozličných textů bude s autorem probíhat moderovaná diskuze. Jaké jsou rozdíly mezi psaním slamu a básně? Jak důležitý je pro básníka přednes? Má dnes poezie dostatek pozornosti? Co pro současnou poezii znamená návštěvnost slam poetry exhibic?

11.45-12.45 h obědová pauza
12.45-13.45 h

Snový i veselý poetický svět Daniely Fischerové

přednášející: Daniela Fischerová (spisovatelka, dramatička, scénáristka, publicistka a renomovaná autorka mnoha knih (básnických i prozaických) pro děti a mládež - Ochechule s ukulele, Tetovaná teta, Pohoršovna, Bylum nebylum aj.)

Společné povídání a beseda s Danielou Fischerovou o její tvorbě nejen pro děti, o tom, kde nachází nápady na své texty, jaké to je skládat básně pro náročné dětské publikum, jestli je těžké nacházet inspiraci, a mnohém dalším.

13.45-14.00 h přestávka
14.00-15.00 h

Jak hledat a vybírat literaturu pro dětský přednes

přednášející: Emilie Zámečníková (pedagožka v oboru herectví, přednes a dramatická výchova, režisérka a scénáristka, herečka, autorka knihy Cesta k přednesu aneb Průvodce pro mladé recitátory a jejich pedagogy)

Vždy začátkem roku se rozjíždějí dětské recitační přehlídky, nejdříve školní kola, pak okresní, krajská a vrcholem je v červnu národní přehlídka Dětská scéna, kde vystupují dětští recitátoři z celé republiky, kteří prošli sítem nižších kol. Do knihoven přicházejí děti, rodiče, učitelé a mnozí další, a obracejí se na knihovníky s prosbou, aby jim vybrali text pro přednes. Hledání „toho pravého textu“ pro dětskou recitaci není jednoduché, hledisek je mnoho, někdy si neví rady ani ti, kteří se s potencionálním recitátorem dobře znají, natož knihovník, byť dobře obeznámený dětskou literaturou. Pokusím se na mnohé otázky této problematiky nalézt odpovědi, nebo alespoň nastínit možnosti hledání literárního textu, ať už prozaického, nebo poetického…

15.00-15.15 h přestávka a přesun na workshopy
15.15-16.45 h

Workshopové odpoledne / Poetické odpoledne

Každý ze zájemců obdrží před konáním semináře speciální přihlášku, kde si vybere podle preferencí svůj workshop. Vybírat bude možné z těchto 3 akcí:

 

1) Každá věc má něco společného se štěstím - lektor: Marika Zadembská

Díky básnické sbírce Petra Borkovce se ocitneme na staré půdě, u babičky a dědečka, na prázdninách. Cílem lekce je čtenářská odezva, vyjádření svého názoru ke čtení, srovnávání zážitků a vzpomínek svých s autorem nebo ostatními dětmi. Metodou dvojitého zápisníku se naučíme propojovat text s vlastními vědomostmi, prožitky.

 

2) Pište tak, ať vás lidé poslouchají - lektor: Ondřej Hrabal (15.15-17.15 h!!!)

Myslíte si, že máte co říct? Lektor workshopu Ondřej Hrabal je přesvědčený, že ano. V rámci dvou hodin, ve kterých vás provede technikami tvůrčího psaní i principy slam poetry performance, se vám to pokusí dokázat. Přijďte ohledávat slova i jejich cestu z vaší mysli až do myslí posluchačů, kteří sedí v publiku. Najděte způsoby, jak se vyjadřovat tak, aby vás ostatní skutečně chtěli poslouchat. Najděte způsoby, jak se stát textem.

 

3) Když poezie tvoří obrazy a obrazy poezii - lektor: Pavlína Lišovská

Téměř relaxační workshop plný barev, veršů, poetického zamyšlení i živelného tvoření. Pojďme si ukázat, že cesta k veršům přes "obrazy" je mnohdy jednodušší, než by se mohlo zdát. Nechejme se okouzlit básněmi a vytvořme vlastní výtvarné dílko na jejich podkladu. Nebo to udělejme naopak - mějme obraz a k němu najděme správného veršovaného parťáka... a když nenajdeme? Tak mu jej vytvoříme!

16.45-17.00 h Závěr semináře

Součástí semináře budou zcela standardně také tematické workshopy - viz program výše.

Seminář je pořádaný Centrem dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně a SKIP Velká Morava za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století.

Těšíme se na Vaši účast!

Termín

24. 4. 2024 09:00 – 24. 4. 2024 17:00
Místo konání akce

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Kobližná 4
601 50 Brno
Česko

Kraj
Jihomoravský kraj
Registrace na akci
Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
450 Kč
Snížený poplatek
400 Kč
Snížený poplatek platí pro
individuální členy SKIP ČR
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
30
Kontaktní osoba
Mgr. Pavlína Lišovská
E-mail
Telefon
+420 542 532 146
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Knihovna 21. století