VIII. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
jiné (uveďte v poznámce)
Určená zejména pro instituce
knihovny s regionální funkcí

Charakteristika/anotace akce nebo program

VIII. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven se bude konat v Moravské zemské knihovně v Brně. 

Obsah workshopu je zaměřen na práci metodiků v knihovnách pověřených výkonem regionálních funkcí.

Pozvánka

Termín

18. 10. 2022 09:00 – 19. 10. 2022 14:00
Místo konání akce

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
Česko

Bližší určení místa
konferenční sál MZK Brno, přízemí
Kraj
Jihomoravský kraj
Registrace na akci

Kapacita workshopu je naplněna.

Účastnický poplatek
600 Kč
Snížený poplatek
500 Kč
Snížený poplatek platí pro
Individuální člen SKIP a vždy 1 zástupce kolektivního člena.
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
50

Poznámka

Akce je prioritně určena pro pracovníky regionálních oddělení pověřených knihoven.

Kontaktní osoba
Mgr. Gabriela Jarkulišová
E-mail
Telefon
+420 737 243 826
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Knihovna 21. století