Aktivity podporující kritické myšlení u dětí - Klubko dětských knihoven (SKIP 09 - Region Velká Morava)

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
služby
dětská oddělení
Určená zejména pro instituce
knihovny v okresních městech
městské a místní knihovny
Určená pro úroveň
začátečníci
mírně pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

V současné době je schopnost kriticky přemýšlet stěžejní pro adekvátní se zapojení do společnosti a uplatnění se v ní, je potřeba ji pěstovat u dětí od co nejdřívějšího věku, aby dokázaly vyhodnocovat, co je jim předkládáno, a kriticky k tomu přistupovat.

Seminář bude zaměřen na problematiku kritického myšlení a metody vhodné k jeho podpoře. Účastníci se seznámí se zajímavými metodami práce, vyzkouší si je v praxi na ukázkových aktivitách.

Prosíme metodiky z pověřených knihoven, aby tuto informaci předaly i do knihoven menších, a to i za cenu, že by docházelo ke kolizi otevírací doby knihovny a doby konání semináře. Domníváme se, že pro přípravu aktivit pro školy i veřejnost je účast na tomto semináři vhodná a pro praxi užitečná. 

Součástí semináře je zcela standardně zařazení i praktických workshopů a výměna zkušeností mezi účastníky.

Seminář je pořádaný Klubkem dětských knihoven Regionu Velká Morava a SKIP Velká Morava za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století.

Přihlašování je již spuštěno - viz odkaz níže.

Rámcový program:

Čas Příspěvek / bod programu
9.30-10.00 h Registrace
10.00-11.30 h

1. blok

Praktický workshop s metodami kritického myšlení pro mladší školní věk (1. stupeň ZŠ)

Ukázka práce s vybranými metodami kritického myšlení vhodnými pro mladší školní věk. Doporučení zajímavých knižních titulů pro tuto cílovou skupinu.

(lektor: Mgr. Matty Čechovských - KJM v Brně, lektor lekcí digitální gramotnosti, 40hodinový kurz Kritického myšlení aj.)

11.30-12.00 h přestávka
12.00-13.00 h

2. blok

Praktický workshop s metodami kritického myšlení pro starší školní věk (2. stupeň ZŠ)

 

Ukázka práce s vybranými metodami kritického myšlení vhodnými pro starší školní věk. Doporučení zajímavých knižních titulů pro tuto cílovou skupinu.

(lektor: Mgr. Matty Čechovských - KJM v Brně, lektor lekcí digitální gramotnosti, 40hodinový kurz Kritického myšlení aj.)

 

13.00-13.15 h přestávka
13.15-14.00 h Krátká informační porada Klubka dětských knihoven Velká Morava
14.00 h závěr

Těšíme se na Vaši účast!

Termín

15. 5. 2024 09:30 – 15. 5. 2024 14:00
Místo konání akce

Městská knihovna Kyjov
tř. Komenského 617
697 01 Kyjov
Česko

Kraj
Jihomoravský kraj
Registrace na akci
Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
200 Kč
Snížený poplatek
150 Kč
Snížený poplatek platí pro
členy Klubu dětských knihoven Regionu Velká Morava
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
40
Kontaktní osoba
Mgr. Pavlína Lišovská
E-mail
Telefon
+420 542 532 146
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Knihovna 21. století