Regulární výrazy

Regular expressions

Charakteristika/anotace akce nebo program

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit vytvářet a prakticky používat regulární výrazy pro elegantní a velmi účinnou práci s textovými řetězci, umožňujícími například jejich prohledávání, nahrazování nebo dělení na části. Získané znalosti můžete uplatnit při programování v jazycích JavaScript, PHP, ASP/ASP.NET, Perl nebo Python.

The aim of the course is to teach anyone who wants to work with text strings elegantly and efficiently how to design and apply regular expressions in practice. This includes splitting, replacing, and searching text strings. The knowledge you have gained can be put to use while programming in Python, ASP/ASP.NET, JavaScript, PHP, or Perl.

Dodavatel/ lektor (lecturer): GOPAS www.gopas.cz

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

Termín

7. 3. 2024 09:00 – 7. 3. 2024 15:30
Místo konání akce

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha 1 Česko
Česko

Bližší určení místa
učebna č. 144
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Qu0pP

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
15

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Zuzana Patrnčiaková
E-mail
Telefon
+420 770 153 961
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy