Mezi mlýnskými kameny aneb „Jsem malým šéfem“

Between the Millstones or "I'm a Little Boss"
Typ akce
seminář
Určená zejména pro instituce
jiné (uveďte v poznámce)

Charakteristika/anotace akce nebo program

Lektoři: Mgr. Karel Opravil a Mgr. Marek Tvrdoň

Role „malého šéfa“ je klíčová pro chod instituce. „Malý šéf“ žije v neustálých sociálních interakcích, je v bezprostředním kontaktu se svým šéfem, ale i s podřízenými, s klienty. Působí v komunikačních, koordinačních, manažerských, odborných a oponentských oblastech. Účastníci semináře získají kompetence pro ideální vystupování v jednotlivých rolích. Naučí se pracovat s prvky, které ovlivňují komunikaci v pracovním týmu, seznámí se se zásadami efektivního vedení týmu i s metodami, jak motivovat tým pro společnou práci.

Termín

28. 5. 2024 09:00 – 28. 5. 2024 15:30
Místo konání akce

Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1
460 01 Liberec 1
Česko

Bližší určení místa
Velký sál, 2. patro
Kraj
Liberecký kraj
Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
20

Poznámka

Seminář je pořádán pro pracovnice a pracovníky kulturního sektoru v Libereckém kraji (příspěvkové či neziskové organizace, malé kulturní formy – divadla, muzea, knihovny, volnočasové kluby, …)

Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Konvalinková
E-mail
Telefon
+420 602 499 982
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy