Designové myšlení pro kulturní sektor

Design thinking for the cultural sector

Charakteristika/anotace akce nebo program

Dozvíte se více o produktu business model ve zkratce, praktický workshop.

Doporučeno se přihlásit taky na kurz KKS a spolupráce se školami.

This is a practical course, discover more about the product business model in a nutshell.

It is also recommended to register for the course KKS and cooperation with schools.

 

Dodavatel/ lektor (lecturer): PROTEBE  https://supermarketwc.cz/

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

 

Termín

5. 11. 2024 09:00 – 5. 11. 2024 15:30
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
klubovna ÚK
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Qu0pP

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
21

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Zuzana Patrnčiaková
E-mail
Telefon
+420 770 153 961
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy