Grantový a negrantový fundraising v kostce

Typ akce
přednáška
Určená zejména pro
všechny

Charakteristika/anotace akce nebo program

Kurz představí účastníkům základní zdroje financování kulturních projektů. Jednotlivé části kurzu jsou věnovány konkrétním typům financování, vč. vyhodnocení výhod a nevýhod a příkladům praxe. Obsah kurzu je členěn do následujících témat.

  • fundraising v kulruře obecně
  • grantový fundraising
  • sponzoring
  • dárcovství
  • benefiční eventy
  • crowfunding
  • vlastní podnikatelská činnost
  • další příklady z praxe

Lektorka: MgA. Daniela Zarodňanská, Ph.D.

 

 

Termín

5. 9. 2024 09:00 – 5. 9. 2024 15:00
Místo konání akce

Krajská knihovna Vysočiny
Žižkova 4344
58001 Havlíčkův Brod
Česko

Bližší určení místa
on-line přednáška
Kraj
Kraj Vysočina
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Poznámka

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie (Národní plán obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru).

Kontaktní osoba
Dáňová Iva
E-mail
Telefon
+420 569 333 290
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy