Myšlenky úspěšných osobností

Thoughts of successful personalities

Charakteristika/anotace akce nebo program

Dozvíte se, jak mysleli známí lídři Gates, Carnegie, Preiss, Horníček, Clarkson, Casanova a jak tuto znalost můžete využít ve Váš pracovní prospěch.

You will discover the ways in which eminent leaders such as Gates, Carnegie, Preiss, Horníček, Clarkson, and Casanova think and how you may apply this understanding for your professional profit.

 

 

Dodavatel/ lektor (lecturer): Marek Pavlík

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

 

Termín

27. 3. 2024 09:00 – 27. 3. 2024 15:30
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
klubovna ÚK
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Qu0pP

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
25

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Zuzana Patrnčiaková
E-mail
Telefon
+420 770 153 961
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy