XML – základní kurz

XML – a basic course
Typ akce
jiný typ (uveďte v poznámce)
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
jiné (uveďte v poznámce)
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

KAPACITA NAPLNĚNA - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO. 

Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit se základními rysy jazyka XML a jeho příbuzných technologií. Na kurzu se seznámíte s pojmy jako namespace, xml schéma, validace xml dokumentu, transformace, prohledávání stromu a naučíte se používat základní nástroje pro práci s XML dokumenty.

The course is designed for anyone who wishes to learn the fundamentals of the XML language and the technologies it relates to. You will learn about ideas like namespace, XML schema, XML document validation, transformations, going through the “tree“ view, and how to use the fundamental tools needed to work with XML documents in this course.

Dodavatel/ lektor (lecturer): GOPAS www.gopas.cz

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

Termín

2. 11. 2023 09:00 – 2. 11. 2023 15:30
Místo konání akce

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
PC NK
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Wu2N4

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
12

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Svetlana Salontay
E-mail
Telefon
+420 728 966 957
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy