Práce se vzdělávacími technologiemi využitelnými v práci kulturního pracovníka

Using educational technologies that can be applied to cultural worker's work
Typ akce
jiný typ (uveďte v poznámce)
Určená zejména pro instituce
jiné (uveďte v poznámce)

Charakteristika/anotace akce nebo program

Efektivní ovládání software pro tvorbu tiskovin, grafických návrhů pro webové stránky a mobilní aplikace, úpravu vektorové počítačové grafiky a fotografií.

Administration of software for editing images and vector graphics, designing websites and mobile applications, and producing printed products.

Dodavatel/ lektor (lecturer): Scholastika https://www.scholastika.cz

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

Termín

21. 11. 2023 09:00 – 21. 11. 2023 15:30
Místo konání akce

Scholastika
Římská 103/12
120 00 Praha 2 Vinohrady
Česko

Bližší určení místa
učebna
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Wu2N4

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
17

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Svetlana Salontay
E-mail
Telefon
+420 728 966 957
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy