Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací pro neekonomy

Typ akce
jiný typ (uveďte v poznámce)
Určená zejména pro
management
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Kurz je určen pro ředitele a vedoucí zaměstnance organizací KKS, jehož cílem je zvýšit jejich povědomí o finančním řízení tohoto typu organizací.

Legislativní rámec, vyhláška 410/2009 Sb. a její změny 2021/2022 – ČUS, ZÚ

ČUS pro příspěvkové organizace – zejména 703, 704, 708, 709 a 710, pomocný analytický přehled (poslední změny)

Specifika účtování příspěvkové organizace

Dotace, příspěvky, dary, granty

Rozpočet a jeho plnění

Inventarizace majetku a zúčtovaní inventarizačních rozdílů

Sankce za porušení rozpočtové kázně a jejich řešení

Nejčastější chyby v účetnictví a daních příspěvkových organizací

DPH a příspěvkové organizace – e-commerce

Finanční kontrola, vnitřní kontrolní systém

 

Termín

11. 4. 2024 09:00 – 11. 4. 2024 16:00
Místo konání akce

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové
Česko

Bližší určení místa
Online
Kraj
Královéhradecký kraj
Registrace na akci
Účastnický poplatek
0 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Snížený poplatek platí pro
0
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
25
Kontaktní osoba
Mgr. Jitka Černá
E-mail
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy