Efektivní komunikace

Effective communication
Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
jiné (uveďte v poznámce)

Charakteristika/anotace akce nebo program

KAPACITA NAPLNĚNA - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO.

Seminář poskytne nezbytné základy, aby se účastníci mohli stát dobrými „komunikátory“. Naučí se, jak naslouchat tomu, co ostatní skutečně říkají, přičemž některých věcí si nemusí být vědomi ani oni sami. Ve své komunikaci totiž nepředáváme úplná sdělení, některé informace zůstávají ukryty a další se dostanou k druhým osobám v překroucené nebo zobecněné podobě. Z tohoto důvodu dochází v rámci mezilidské komunikace k nedorozumění a nepochopení.

The seminar will give attendees the skills they need to become effective “communicators“. They learn to pay attention to what other people are actually saying, including things they might not even be aware of. When we communicate, we do not always deliver the full message; certain details are kept secret, while others are misrepresented or generalized. For this reason, misunderstandings and misunderstandings occur in interpersonal communication.

Dodavatel/ lektor (lecturer): Zdena Brázdová http://www.advers.cz/o-spolecnosti/

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

Termín

19. 10. 2023 09:00 – 19. 10. 2023 15:30
Místo konání akce

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
učebna NK
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Wu2N4

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
12

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Svetlana Salontay
E-mail
Telefon
+420 728 966 957
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy