Komunikace napříč generacemi s prvky Age managementu

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

 

Základní manažerskou dovedností je umění komunikace se všemi věkovými skupinami zaměstnanců. Cílem tohoto praktického semináře bude aplikace age managementu a pochopení různé motivace zaměstnanců související s věkem (od 20 do 65 let). Seminář představí různé životní fáze zaměstnanců na pracovišti, jejich specifika a změny, které jednotlivé věkové kategorie poznamenávají. Jak vnímá informace nastupující generace YZ a čím se liší toto vnímání od generace BX? Proč může dojít ke komunikačním nedorozuměním a jak jim předcházet.

Lektorka Mgr. Ing. Soňa Plháková je personální poradce a psycholog. Vede více než 15 let vlastní personální a psychologickou praxi, 10 let pracovala pro nadnárodní energetickou korporaci. Ve své personální praxi se specializuje na oblast motivace a rozvoj zaměstnanců s ohledem na jejich věk, aplikaci age managementu v řízení firem i rozpočtových organizací.

Seminář je financován z Národního plánu obnovy, je určen pro pracovníky kulturního a kreativního sektoru (včetně pracovníků knihoven) a je pro účastníky zdarma. V rámci vykazování budeme před akcí účastníkům zasílat Google formulář se sběrem osobních údajů (datum narození, pohlaví, státní příslušnost). Pokud byste se nemohli zúčastnit, prosíme o včasné odhlášení.

 

Termín

4. 4. 2024 08:00 – 5. 4. 2024 14:00
Místo konání akce

Česko

Kraj
Moravskoslezský kraj
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy