Jak na firemní kulturu

What about company culture
Typ akce
jiný typ (uveďte v poznámce)
Určená zejména pro
management
Určená zejména pro instituce
jiné (uveďte v poznámce)

Charakteristika/anotace akce nebo program

Jak firemní kultura ovlivňuje chování zaměstnanců, jak souvisí s výkonem instituce,
jak ji začít řízeně rozvíjet, aby se stala úrodnou půdou pro inovace, změny a synergii mezi lidmi, jak se vyvarovat častým chybám a naučit se přistupovat k rozvoji kultury firmy efektivně.

How corporate culture impacts employee behaviour, how it relates to the institution´s performance, how to start developing it gradually so that it becomes an ideal platform for innovation, change, and human synergy, how to avoid common mistakes, and how to learn to approach the development of company culture effectively.

Dodavatel/ lektor (lecturer): Jan Urban.

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

Termín

9. 10. 2023 08:00 – 9. 10. 2023 14:30
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
klubovna ÚK
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Wu2N4

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
12

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Svetlana Salontay
E-mail
Telefon
+420 728 966 957
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy