Finanční řízení pro nefinanční manažery

Financial management for non-financial managers
Typ akce
jiný typ (uveďte v poznámce)
Určená zejména pro
management
Určená zejména pro instituce
jiné (uveďte v poznámce)
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

Určeno pro zodpovědné manažery bez ekonomického vzdělání nebo manažery nevyužívající v každodenní praxi své dříve nabyté znalosti v oblasti financí. Účastníci se zorientují v základních údajích, které o procesech v organizaci poskytují účetní výkazy. Na tomto základě budou srozumitelně vysvětleny základní ekonomické pojmy, principy a postupy firemní ekonomiky a podán všeobecný přehled o finančním řízení podniku.

Intended for responsible managers without a background in economics or for managers who do not apply their prior financial education in their day-to-day work. Participants will become acquainted with the fundamental information that accounting statements provide about the organizational processes. On this foundation, an understandable explanation of the fundamental economic ideas, rules, and practices of corporate economics will be provided, along with a broad review of the company's financial management.

Dodavatel/ lektor (lecturer): VOX https://vox.cz/

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

Termín

10. 10. 2023 08:00 – 10. 10. 2023 14:30
Místo konání akce

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
učebna NK
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Wu2N4

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
35

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Svetlana Salontay
E-mail
Telefon
+420 728 966 957
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy