Jak na firemní kulturu II.

What about company culture II

Charakteristika/anotace akce nebo program

Každá společnost má nějakou firemní kulturu, a ta nabádá jednotlivce jednat podle zažitých vzorců. Přijďte zjistit, jak firemní kultura ovlivňuje chování zaměstnanců, jak souvisí s výkonem vaší instituce a jak ji začít řízeně rozvíjet, aby se stala úrodnou půdou pro inovace, změny a synergii mezi lidmi. Vyvarujte se častým chybám a naučte se přistupovat k rozvoji kultury firmy efektivně.

Every company has a corporate culture that promotes behaviour in accordance with predetermined norms. Explore how employee behaviour is impacted by corporate culture, how it affects the success of your organisation, and how to begin cultivating it in a controlled way so that it becomes fertile ground for innovation, change and synergy between people. Get aware of typical mistakes and acquire useful methods for developing a company culture.

 

Dodavatel/ lektor (lecturer): Jan Urban

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

 

Termín

5. 3. 2024 09:00 – 5. 3. 2024 15:30
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze - Dům čtení (Ruská)
Ruská 1455/192
100 00 Praha 10
Česko

Bližší určení místa
klubovna Dům čtení
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Qu0pP

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
25

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Zuzana Patrnčiaková
E-mail
Telefon
+420 770 153 961
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy