Projekty (nejen) pro kulturu - vícezdrojové financování

Projects (and not only) for culture: finance from many sources

Charakteristika/anotace akce nebo program

Dozvíte se, jak přistupovat k finančnímu řízení organizace systematicky a s ohledem na její charakter. Jak plánovat, monitorovat a vyhodnocovat práci s finančními prostředky, které přicházejí v různých obdobích roku, a to nejen projektové, ale i pro běžnou provozní činnost. A často stojíme na začátku roku znovu na startovní čáře symbolizované nulou na straně výnosů.

You will discover how to handle the financial management of an organization systematically and with regard to its character. How to organise, monitor, and evaluate work using financial assets that are received at various points during the year, not only for projects but also for routine operating tasks. And frequently, we find ourselves back at the starting point at the beginning of the year, which is represented by zero on the revenue side.

 

Dodavatel/ lektor (lecturer): doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D https://culturematters.cz/

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

 

Termín

19. 11. 2024 09:00 – 19. 11. 2024 15:30
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
klubovna ÚK
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Qu0pP

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
25

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Zuzana Patrnčiaková
E-mail
Telefon
+420 770 153 961
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy