Základní otázky kyberbezpečnosti

Basic cybersecurity issues
Typ akce
jiný typ (uveďte v poznámce)
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
jiné (uveďte v poznámce)
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

KAPACITA NAPLNĚNA - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO.

Základní pojmy, zásady vytváření hesel, ukradené identity, ochrana osobních údajů, obrana proti podvodným praktikám, seznámení se světem kyberzločinu.

Basic concepts, principles of password creation, stolen identities, personal data protection, defense against fraudulent practices, introduction to the world of cybercrime.

Dodavatel/ lektor: Digiskills https://www.digiskills.cz/

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

Termín

31. 10. 2023 09:00 – 31. 10. 2023 15:30
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
online
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Wu2N4

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
minimálně 30

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Svetlana Salontay
E-mail
Telefon
+420 728 966 957
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy