Pracovní právo v praxi

Labor law in practice

Charakteristika/anotace akce nebo program

Jde o komplexní výklad pracovního práva s důrazem na aktuální změny v zákoníku práce. Určeno nejen pro vedoucí zaměstnance, ale i další zájemce, kteří se setkávají s pracovním právem. Cílem tohoto komplexního semináře je poskytnout účastníkům ucelený přehled o pracovním právu.

It provides an in-depth examination of labour law with an emphasis on recent modifications to the Labour Code. intended for interested individuals who come into contact with labour legislation, not just senior staff members. This extensive seminar's aim is to provide attendees a thorough understanding of labour law.

 

Dodavatel/ lektor (lecturer): Dominik Brůha https://akbr.cz/

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

 

Termín

16. 4. 2024 09:00 – 16. 4. 2024 15:30
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
klubovna ÚK
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Qu0pP

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
25

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Zuzana Patrnčiaková
E-mail
Telefon
+420 770 153 961
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy